Socialdemokraterna på Lidingö

Bli Medlem Budget 2022 Äldreomsorg
VIKTIG NYHET

Valprogram 2022 – 2026 Framtidstro & politisk vilja

Lidingö ska vara en modern skärgårdsstad som bevarar och utvecklar vår värdefulla skärgårdsmiljö. En klimatkommun i Sveriges framkant med ett starkt välfärdsutbud. Så skapar vi trygghet och framtidstro för alla generationer som bor och verkar på Lidingö.

LIDINGÖ HAR RÅD – VI KAN BÄTTRE Socialdemokraterna på Lidingö går till val på en solidarisk, trygg och klimatsmart politik. Vi prioriterar välfärd, trygghet och grön omställning före skattesänkningar. Ett livskraftigt och hållbart Lidingö med ett uppskattat handels- och serviceutbud, högklassig vård, skola och omsorg, goda utvecklingsmöjligheter för såväl lärare och vårdpersonal som företagare och…

Läs mer

EN MENINGSFULL FRITID OCH SEMESTER FÖR ALLA LIDINGÖBOR!

Vi socialdemokrater har i vår budget för 2023 satsat 3 miljoner kronor för att de som bor på gruppbostäder/serviceboende ska kunna få en mer meningsfull fritid och semester än vad som i dagsläget kan erbjudas. I Moderaterna och Lidingöpartiets budget för 2023 finns inte ett ord om hur fritid och kultur eller semestrar ska lösas för denna målgrupp.

Lidingöbor som bor på gruppbostad eller i servicebostad, eget boende eller hemma med anhöriga och omfattas av insatser enligt LSS (Lagen om särskild service till vissa funktionshindrade) har precis samma behov av miljöombyte och en meningsfull fritid som alla andra Lidingöbor. I insatsen gruppbostad/servicebostad ingår att personal ska ge stöd i fritidsaktiviteter och kulturella aktiviteter….

Läs mer

(S) TAR STRID EMOT DE STYRANDES 0% UPPRÄKNING FÖR SKOLBARNOMSORGEN!

Under 2021 ökade barngruppernas storlek i Lidingö stads fritidshem med närmare 12% i förhållande till antalet pedagoger. Det är en utveckling som vi ser med stor oro på. Lidingös barn och verksamhetens personal förtjänar bättre!

Vi lyfte därför frågan i utbildningsnämnden och vid kommunfullmäktiges budgetdebatt redan under hösten förra året. Trots det tilldelade majoriteten skolbarnomsorgen en alltför låg uppräkning för 2022, utan ekonomiskt utrymme till anställning av fler pedagoger, för att komma till rätta med de växande barngrupperna. Nu går majoriteten ännu längre genom att inför 2023 föreslå en 0%…

Läs mer

Vi vill stoppa Moderaternas besparingar på skola och omsorg

Från V till KD är sex partier överens om att utmana minoritetens förslag till kommunfullmäktiges presidium. Centerpartiet, Socialdemokraterna, Liberalerna, Kristdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet är alla överens om att Lidingö tar ett stort steg åt fel håll när Moderaterna och Lidingöpartiet vill bilda ett minoritetsstyre med stöd av Sverigedemokraterna. Ett styre som kommer skära ner på skola och omsorg för att ytterligare sänka Sveriges redan femte lägsta kommunskatt, vilket kommer försämra kvalitén för kommunens barn och äldre.

Våra sex partier kommer därför nominera Ewa Lantz (S) och Gabor Sebastiani (C) till ordförande och vice ordförande i kommunfullmäktige. Tillsammans samlar partierna 29 mandat, lika många som M och LP. Patrik Buddgård (C), Suzanne Liljegren (L) och Carl-Johan Schiller (KD) säger: ”Det är en ekonomisk härdsmälta hos Moderaterna där man jagar kortsiktiga intäkter i…

Läs mer

Daniel Larson (S) oppositionsråd kommenterar Lidingös tillträdande minoritetsstyre

Daniel Larson (S) oppositionsråd kommenterar Lidingös tillträdande minoritetsstyre: - Moderaterna och Lidingöpartiet kommer med stöd av Sverigedemokraterna att kunna driva igenom en populistisk och högerkonservativ politik. Jag är förvånad över att Lidingöpartiets nya ledning nu har tagit i hand med Moderaterna och Sverigedemokraterna om ytterligare skattesänkningar och att sälja ut stadens, det vill säga Lidingöbornas, förskolor, hemtjänst, fastigheter och bostadsrätter.

Daniel Larson (S) oppositionsråd kommenterar Lidingös tillträdande minoritetsstyre: – Moderaterna och Lidingöpartiet kommer med stöd av Sverigedemokraterna att kunna driva igenom en populistisk och högerkonservativ politik. Jag är förvånad över att Lidingöpartiets nya ledning nu har tagit i hand med Moderaterna och Sverigedemokraterna om ytterligare skattesänkningar och att sälja ut stadens, det vill säga Lidingöbornas,…

Läs mer

Ewa försvarar Föreningsgården från talarstolen i Kommunfullmäktige

Föreningslivet, folkrörelser eller civilsamhället vi kallar det lite olika saker är vitala delar i en demokrati.

”Ledamöter och Lidingöbor. Föreningslivet, folkrörelser eller civilsamhället vi kallar det lite olika saker är vitala delar i en demokrati. Att få mötas, att få göra det man tycker är roligt, eller det som är viktigt och nyttigt är oerhört essentiellt för människor. Vi socialdemokrater vill att alla Lidingös föreningar med kommunalt stöd ska erbjudas tillgång…

Läs mer

Tack för din röst den 11 september

Tack vare din röst gick Socialdemokraterna på Lidingö starkt framåt!

Nu blir vi fler Socialdemokrater i kommunfullmäktige som kan driva prioriterade frågor. Vi fortsätter bland annat arbetet med mindre barngrupper i förskola och skola, gemensam grön omställning, tydligare miljökrav i upphandlingar, fler idrottshallar och idrottsytor, ett starkt förenings- och kulturliv och att Sveriges bästa äldreomsorg ska finnas på Lidingö. Vill du fortsätta påverka politikens innehåll…

Läs mer

Daniel Larson, oppositionsråd, ryter ifrån!

Daniel Larson, oppositionsråd, ryter ifrån! Herby gymnasiums lärares betygsättning ska inte utsättas för otillbörlig påverkan och Daniel fortsätter, - Det kommunstyrelsens ordförande, Daniel Källenfors (M) uttryckte under sitt tal i speakers corner på Hersby gymnasium den 7 september är högst anmärkningsvärt och uppseendeväckande!

Daniel Larson, oppositionsråd, ryter ifrån: – Det kommunstyrelsens ordförande, Daniel Källenfors (M) uttryckte under sitt tal i speakers corner på Hersby gymnasium den 7 september är högst anmärkningsvärt och uppseendeväckande. Åtminstone för alla oss som tar avstånd från en fortsatt marknadisering av den svenska skolan. Den konservativa högern, som givit skolkoncernernas vinstlobbyister inflytande över hur…

Läs mer

Vad får du om du röstar på Socialdemokraterna på Lidingö?

Lyssna på vårt oppositionsråd Daniel Larson, #1 till kommunfullmäktige, så får du veta mer.

I vårat lokala Valprogram kan du läsa mer om den politik som vi vill se på Lidingö.

Läs mer

Idag skriver Annica Grimlund, Ledamot i Lidingös Utbildningsnämnd för Socialdemokraterna.

Lidingös skolor står inför en stor utmaning – lärarbrist och kompetensbrist. Det kommer, förutom att ställa allt för stora krav på vår lärarkår, även gå ut över våra barn. Hur vill vi socialdemokrater lösa utmaningarna?

Hur vill vi socialdemokrater lösa utmaningarna? Allt kan inte lösas med mer pengar, men mycket går att lösa om skolan får de ekonomiska resurserna som krävs. Vad vi politiker ska göra är att ge professionen de ekonomiska ramar som krävs för att lärare inom alla skolformer ska kunna utöva sina yrken på ett tillfredsställande sätt….

Läs mer

Ikväll möter vårt Oppositionsråd Daniel Larson den nuvarande Kommunstyrelsens ordförande Daniel Källenfors.

I ett samtal möts Daniel och Daniel om Lidingö som (M) bjuder in till. Killarna kommer att berätta om sin politik och vad den politiken innebär för just dig som bor och verkar här på Lidingö.

Här kan du titta på LIVE-sändningen i efterhand:

Läs mer
facebook Twitter Email