Socialdemokraterna på Lidingö

Bli Medlem Budget 2020

Nyheter

Budget 2021: Tillskott till Lidingö

Socialdemokraterna på Lidingö

september 21, 2020

Nu följer vi upp vårens historiska krispaket med en kraftfull budget för att jobba Sverige ur krisen. Jobben är grunden för all politik vi socialdemokrater vill bedriva, vare sig det handlar om bättre sjukvård och äldreomsorg, fler poliser eller snabbare klimatomställning. Nu ska vi genomföra en kraftfull grön återstart av svensk ekonomi för att jobba Sverige ...

Vi ger hela Lidingö chansen att tycka till om nytt miljöprogram

Socialdemokraterna på Lidingö

september 17, 2020

Vi ger hela Lidingö chansen att tycka till om nytt miljöprogram  S, C och MP vill att Lidingöbor, föreningar och näringsliv ska kunna tycka till om förslaget till nytt miljöprogram. Den politiska majoriteten vill inte skicka ut sitt förslag på remiss till mer än två föreningar. Därför så kommer vi att skicka ut till många fler ...

Studier – medlemsutbildningar

Socialdemokraterna på Lidingö

maj 8, 2020

Alla medlemmar har rätt till en medlemsutbildning. Vår studieverksamhet är omfattande och sträcker sig från utbildning för den som är ny i partiet till ledarutbildning för våra mest aktiva medlemmar. Vi genomför våra studier i samarbete med ABF (Arbetarnas bildningsförbund). Har du frågor om studierna är du välkommen att höra av dig till studier@stockholm.socialdemokraterna.se

Vi vill att Lidingö stad ska söka pengar till sommarjobb för Lidingös ungdomar!

Socialdemokraterna på Lidingö

april 21, 2020

Vi socialdemokrater på Lidingö välkomnar detta besked och ser det som självklart att staden ska söka medel inför sommaren. Vi avsatte 1,5 mnkr i vårt förslag till budget för Lidingö stad inför 2020 för finansiering av minst 150 sommarjobb. Vi menar att Lidingös ungdomar ska erbjudas bättre möjligheter att söka sommarjobb och att staden ska ...

Vi firar 1-maj även i år! Vi gör det som vanligt tillsammans, men i år blir det på ett annorlunda sätt.

Socialdemokraterna på Lidingö

april 16, 2020

Parollen för 1 maj 2020 är ”Ett starkare samhälle”. Med anledning av coronavirusets påverkan på samhället så kommer dock årets 1 maj-firande att bli annorlunda jämfört med normalt. Istället för fysiska arrangemang runt om i landet så planeras det nu för ett digitalt firande, såväl nationellt som lokalt och regionalt. Bjud gärna in vänner till ...

Viktig information till Socialdemokraterna på Lidingös medlemmar

Socialdemokraterna på Lidingö

mars 18, 2020

Styrelsen anser att det vore mycket olyckligt om medlemmar på grund av smittorisken väljer att inte delta i årsmötet, som planerats till att hållas den 26 mars. Mot bakgrund av detta fattade styrelsen den 17 mars beslut om att skjuta fram årsmötet till söndagen den 30 augusti. Söndagen den 30 augusti är sedan tidigare inbokad för vår ...

Vi yrkade återremiss på förslaget till markanvisningstävling för ny bebyggelse inom området Kärnan i centrala Högsätra.

Socialdemokraterna på Lidingö

mars 11, 2020

Lägga till miljö-, klimat- och hållbarhetskrav i kvalitetsprogrammet. Ändra utvärderingen så att bedömning och poängsättning görs utifrån en tredjedel vardera av projektidé, hållbarhetskrav och pris. Ändra antalet bostäder till vad som angavs i tidigare beslutat projekt-PM, 2018-10-02. Prioritera flerbostadshus med små till stora lägenheter och en blandning av hyresrätter, ägarlägenheter och bostadsrätter. Omarbeta förslaget för att uppnå ett bättre ...

Nu vill vi ha svar på frågan om Lidingö centrums utveckling

Socialdemokraterna på Lidingö

februari 14, 2020

Den nödvändiga moderniseringen av Lidingö Centrum med nya bostäder, affärslokaler, allehanda mötesplatser och parkeringslösningar drar allt mer ut på tiden och de tidigare överenskommelserna har nuvarande majoriteten valt att överge. Majoritetens avvisande av tidigare förslag har redan kostat avsevärda ekonomiska medel och dröjsmålen leder till att centrum får allt sämre förutsättningar att utvecklas i en ...

Susanna Kierkegaard – Brexit och Socialdemokratins väg framåt.

Socialdemokraterna på Lidingö

februari 7, 2020

Datum: 12 februari Kl.19:00 (Mingel och fika från kl.18:30) Adress: Sturevägen 38, Lidingö Före jul gick över 40 miljoner britter till valurnorna. Labour gjorde ett katastrofalt val och Boris Johnson kunde säkra en klar majoritet, nog för att genomföra Brexit. Vad var det som hände och vad händer framöver i Labour? Susanna Kierkegaard analyserar valet, presenterar Labours partiledarkandidater och ...

Välkommen till ett möte med Olle Thorell (S) som föreläsare. Onsdag den 29 januari. Kl.19:00 Lidingö stadshus. Mingel och fika från kl.18:30.

Socialdemokraterna på Lidingö

januari 27, 2020

Varmt välkommen till ett möte med tema: Hur når vi ut i en tid av polarisering, fake news och filterbubblor? Socialdemokraterna på Lidingö inbjuder medlemmar och s-sympatisörer till ett möte onsdagen den 29 januari kl.19:00 med tema ”Hur når vi ut i en tid av polarisering, fake news och filterbubblor?” Plats: Lidingö stadshus, lokal Storholmen. Mingel ...

facebook Twitter Email