Socialdemokraterna på Lidingö

Bli Medlem Budget 2022 Äldreomsorg
VIKTIG NYHET

Valprogram 2022 – 2026 Framtidstro & politisk vilja

Lidingö ska vara en modern skärgårdsstad som bevarar och utvecklar vår värdefulla skärgårdsmiljö. En klimatkommun i Sveriges framkant med ett starkt välfärdsutbud. Så skapar vi trygghet och framtidstro för alla generationer som bor och verkar på Lidingö.

LIDINGÖ HAR RÅD – VI KAN BÄTTRE Socialdemokraterna på Lidingö går till val på en solidarisk, trygg och klimatsmart politik. Vi prioriterar välfärd, trygghet och grön omställning före skattesänkningar. Ett livskraftigt och hållbart Lidingö med ett uppskattat handels- och serviceutbud, högklassig vård, skola och omsorg, goda utvecklingsmöjligheter för såväl lärare och vårdpersonal som företagare och…

Läs mer

Lidingös politiska styre låter lukrativ affärsmodell gå före att säkerställa Lidingös barns utveckling, trygghet och lärande.

Daniel Larson (S), oppositionsråd, skriver tillsammans med Lidingös övriga oppositionspartiers gruppledare på Lidingö Nyheter. Daniel Larson kommenterar: – I stället för att säkerställa att Lidingöborna får tillgång till nya förskolor med en stabil verksamhet med barnens utveckling, trygghet och lärande i fokus, väljer Lidingös politiska styre en annan väg. Den förda politiken riskerar leda till…

Läs mer

Lidingöborna skulle ha fått ett bidrag på 343 miljoner kronor från Trafikverket, som medfinansiering för bygget av den nya Lilla Lidingöbron. 23,7 miljoner kronor har dragits av.

På grund av det politiska styrets återhållsamma byggpolitik har bidraget räknats ner, hittills med 23,7 miljoner kronor. Det finns en stor risk för att bidraget sänks ännu mer.

– Moderaterna och Lidingöpartiet fortsätter med en politik för Lidingö som syftar till att ön ska vara ett bostadsreservat för människor med mycket tjocka plånböcker, övriga hänvisas till att söka en bostad i andra kommuner. Stadsmiljöavtalet innebar att Lidingöborna skulle få ett bidrag på 343 miljoner kronor från Trafikverket, som medfinansiering för bygget av den…

Läs mer

Gott Nytt År 2023!

Socialdemokraterna Lidingö önskar alla ett riktigt Gott Nytt År 2023! Vi vill även passa på att rikta ett stort och varmt tack till alla partister som kämpat på under valrörelsen genom att tro på och driva vår politik. Ett stort tack till alla väljare för det förtroende som ni har visat oss och det stöd…

Läs mer

SOLCELLER – EN ENERGISPARANDE OCH KLIMATVÄNLIG SATSNING

Under valrörelsen ställdes en fråga om vilka partier som var beredda att göra undantag för kravet på bygglov för solceller på tak i kommunen.

Världen och Sverige befinner sig i en klimatkris och hotande energibrist. I det läget är solceller även på bostadsfastigheter ett snabbt och viktigt sätt att både sänka ägarens egna kostnader och bidra till energiförsörjningen i landet. Under valrörelsen ställdes en fråga om vilka partier som var beredda att göra undantag för kravet på bygglov för…

Läs mer

SOCIALDEMOKRATERNAS FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR LIDINGÖ STAD 2023

I vårt budgetförslag prioriterar vi välfärd, trygghet och grön omställning före skattesänkningar. Med kloka satsningar skapar vi ett livskraftigt och hållbart Lidingö med högklassig vård, skola och omsorg, goda utvecklingsmöjligheter för såväl lärare och vårdpersonal som företagare och kulturarbetare, samt ett brett handels- och serviceutbud. Vi ska ha bra kommunikationer, ett blandat bostadsutbud och ett attraktivt kultur- och fritidsutbud på vår ö.
Läs mer

EN MENINGSFULL FRITID OCH SEMESTER FÖR ALLA LIDINGÖBOR!

Vi socialdemokrater har i vår budget för 2023 satsat 3 miljoner kronor för att de som bor på gruppbostäder/serviceboende ska kunna få en mer meningsfull fritid och semester än vad som i dagsläget kan erbjudas. I Moderaterna och Lidingöpartiets budget för 2023 finns inte ett ord om hur fritid och kultur eller semestrar ska lösas för denna målgrupp.

Lidingöbor som bor på gruppbostad eller i servicebostad, eget boende eller hemma med anhöriga och omfattas av insatser enligt LSS (Lagen om särskild service till vissa funktionshindrade) har precis samma behov av miljöombyte och en meningsfull fritid som alla andra Lidingöbor. I insatsen gruppbostad/servicebostad ingår att personal ska ge stöd i fritidsaktiviteter och kulturella aktiviteter….

Läs mer

(S) TAR STRID EMOT DE STYRANDES 0% UPPRÄKNING FÖR SKOLBARNOMSORGEN!

Under 2021 ökade barngruppernas storlek i Lidingö stads fritidshem med närmare 12% i förhållande till antalet pedagoger. Det är en utveckling som vi ser med stor oro på. Lidingös barn och verksamhetens personal förtjänar bättre!

Vi lyfte därför frågan i utbildningsnämnden och vid kommunfullmäktiges budgetdebatt redan under hösten förra året. Trots det tilldelade majoriteten skolbarnomsorgen en alltför låg uppräkning för 2022, utan ekonomiskt utrymme till anställning av fler pedagoger, för att komma till rätta med de växande barngrupperna. Nu går majoriteten ännu längre genom att inför 2023 föreslå en 0%…

Läs mer

Vi vill stoppa Moderaternas besparingar på skola och omsorg

Från V till KD är sex partier överens om att utmana minoritetens förslag till kommunfullmäktiges presidium. Centerpartiet, Socialdemokraterna, Liberalerna, Kristdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet är alla överens om att Lidingö tar ett stort steg åt fel håll när Moderaterna och Lidingöpartiet vill bilda ett minoritetsstyre med stöd av Sverigedemokraterna. Ett styre som kommer skära ner på skola och omsorg för att ytterligare sänka Sveriges redan femte lägsta kommunskatt, vilket kommer försämra kvalitén för kommunens barn och äldre.

Våra sex partier kommer därför nominera Ewa Lantz (S) och Gabor Sebastiani (C) till ordförande och vice ordförande i kommunfullmäktige. Tillsammans samlar partierna 29 mandat, lika många som M och LP. Patrik Buddgård (C), Suzanne Liljegren (L) och Carl-Johan Schiller (KD) säger: ”Det är en ekonomisk härdsmälta hos Moderaterna där man jagar kortsiktiga intäkter i…

Läs mer

Daniel Larson (S) oppositionsråd kommenterar Lidingös tillträdande minoritetsstyre

Daniel Larson (S) oppositionsråd kommenterar Lidingös tillträdande minoritetsstyre: - Moderaterna och Lidingöpartiet kommer med stöd av Sverigedemokraterna att kunna driva igenom en populistisk och högerkonservativ politik. Jag är förvånad över att Lidingöpartiets nya ledning nu har tagit i hand med Moderaterna och Sverigedemokraterna om ytterligare skattesänkningar och att sälja ut stadens, det vill säga Lidingöbornas, förskolor, hemtjänst, fastigheter och bostadsrätter.

Daniel Larson (S) oppositionsråd kommenterar Lidingös tillträdande minoritetsstyre: – Moderaterna och Lidingöpartiet kommer med stöd av Sverigedemokraterna att kunna driva igenom en populistisk och högerkonservativ politik. Jag är förvånad över att Lidingöpartiets nya ledning nu har tagit i hand med Moderaterna och Sverigedemokraterna om ytterligare skattesänkningar och att sälja ut stadens, det vill säga Lidingöbornas,…

Läs mer

Ewa försvarar Föreningsgården från talarstolen i Kommunfullmäktige

Föreningslivet, folkrörelser eller civilsamhället vi kallar det lite olika saker är vitala delar i en demokrati.

”Ledamöter och Lidingöbor. Föreningslivet, folkrörelser eller civilsamhället vi kallar det lite olika saker är vitala delar i en demokrati. Att få mötas, att få göra det man tycker är roligt, eller det som är viktigt och nyttigt är oerhört essentiellt för människor. Vi socialdemokrater vill att alla Lidingös föreningar med kommunalt stöd ska erbjudas tillgång…

Läs mer
facebook Twitter Email