Äldreomsorgslyft för Lidingö

Våra äldre Lidingöbor har lagt grunden för vårt välfärdssamhälle och har all rätt till en trygg ålderdom. Vi vill stärka äldreomsorgen för att kunna möta den allt större gruppen äldres behov.

Regeringen satsar 7,4 miljarder på äldreomsorgen 2021. Ingen tidigare regering har satsat så stora resurser på äldreomsorgen. Av dessa medel får Lidingö 19,8 miljoner plus 18,4 miljoner ytterligare till ett äldreomsorgslyft. Äldreomsorgslyftet innebär att anställda inom äldreomsorgen kan erbjudas utbildning, inom en ram för heltidsanställning, på betald arbetstid och i enlighet med de nationella yrkespaketen till vårdbiträde och undersköterska. Vi vill förbättra personalförsörjningen och göra det mer attraktivt att söka jobb inom äldreomsorgen med den tydliga ambitionen att Lidingö ska erbjuda Sveriges bästa äldreomsorg.

Vi vill att:

• Framtidens äldreomsorg ska byggas genom kompetensutveckling avtrygga medarbetare, god arbetsmiljö och rätt till heltid.

• Lidingös äldre ska garanteras valfrihet och inflytande över hur äldreomsorgens insatser utformas.

• Schablontider, minutscheman och stress inom hemtjänsten ersätts av tid för våra äldre och tydligare arbetsledning.

• Våra äldre Lidingöbor ska ha tillgång till hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande insatser.

facebook Twitter Email