Nu presenterar Socialdemokraterna i Sveriges kommuner och regioner (SKR) en personalpolitisk plattform, med 24 punkter och förslag som handlar om att förbättra arbetsvillkoren för de 1,2 miljoner medarbetare som bär upp Sveriges välfärd. Läs mer här! 👇 https://www.socialdemokraterna.se/nyheter/nyheter/2021-10-06-24-forslag-for-en-battre-arbetsplats-for-valfardens-personal#0

Läs mer

Socialdemokraterna i utbildningsnämnden:

I Lidingös skolor ska alla barn kunna nå sin fulla potential. Vi vill att alla Lidingös barn ska ges en god start i livet. Det är därför vi står upp för en jämlik och trygg kunskapsskola där varje barn får det stöd som behövs för att kunna nå sin fulla potential. Hör av dig för…

Läs mer

Socialdemokraterna i utbildningsnämnden:

Lidingös skolor ska vara trygga och fria från mobbning och kränkande behandling. Tidiga och förebyggande insatser i skolan är viktiga verktyg för att säkerställa trygghet, studiero och kunskap. Därför vill vi satsa på en starkare elevhälsa och en trygg uppväxt för alla Lidingös barn och ungdomar. Hör av dig för att berätta om dina tankar…

Läs mer

Inför konstnärspris till Siri Derkerts minne

Socialdemokraterna vill att Lidingö stad ska införa ett konstnärspris till Siri Derkerts minne. I en motion till kommunfullmäktige föreslår Socialdemokraterna på Lidingö ett instiftande av ett årligt konstnärspris till Siri Derkerts minne, samt att konsthallen i Lidingö stadshus namnges Siri Derkert hallen. Behandlingen av motionen sker vid sammanträdet den 27 september. Lidingös politiska majoritet föreslår…

Läs mer

En kyrka för alla eller bara för vissa?

När kyrkovalets förtidsröstning öppnar den 6 september står viktiga värden på spel. Högerkonservativa krafter mobiliserar för att vrida klockan tillbaka. Din röst är avgörande för att principen om alla människors lika värde ska fortsätta leda Svenska kyrkan framåt. Läs mer här! https://socialdemokraternaistockholm.se/aktuellt/en-kyrka-for-alla-eller-bara-for-vissa/

Läs mer

Socialdemokraterna i kyrkovalet

Socialdemokraterna på Lidingö vill att Svenska kyrkan ska vara en öppen och solidarisk folkkyrka som riktar sig till alla delar av samhället, över generationer och genom olika skeenden i livet. Läs mer om vår vision för Lidingö församling https://bit.ly/3iVsw5A Se Daniel Larson berätta Socialdemokraternas politik

Läs mer

Glad midsommar!

Glad midsommar önskar Socialdemokraterna på Lidingö!

Läs mer

Debatt: Lämna LOV-systemet inom hemtjänsten

Vi skriver i Lidingö Nyheter om att att det är dags för Lidingö Stad att lämna LOV-systemet inom hemtjänsten. Läs artikeln! https://bit.ly/3zPV1bq

Läs mer

Interpellationsdebatt om arbetsmiljö

Kommunfullmäktige har det yttersta ansvaret för det systematiska arbetsmiljöarbetet, ett ansvar som uttrycks i kommunallagen. Det är därför allvarligt att Omsorgs- och socialnämndens ordförande, vid en interpellationsdebatt i april om stadens hemtjänst, angav att ”ansvaret för arbetsmiljön är delegerat till förvaltningschefen och vidare till ansvariga chefer”. Det är väsentligt att stadens politiker är medvetna om…

Läs mer

Inför budget 2022: Lämna LOV-systemet inom hemtjänsten

Socialdemokraterna föreslår att Lidingö stad avslutar valfrihetssystemet enligt LOV för hemtjänst. I stället bör ett mindre antal kvalitetssäkrade externa utförare upphandlas enligt Lagen om offentlig upphandling (LOU). Stadens egenregi ska vara ett valbart alternativ. I budgetarbetet står välfärden i fokus. Vi Socialdemokrater vill säkerställa att lidingöbornas skattemedel går till kvalitativa, seriösa och uppskattade hemtjänstinsatser. Läs…

Läs mer
facebook Twitter Email