Vi firar 1 maj tillsammans!

Parollen för 1 maj 2020 är ”Ett starkare samhälle”. Med anledning av coronavirusets påverkan på samhället så kommer dock årets 1 maj-firande att bli annorlunda jämfört med normalt. Istället för fysiska arrangemang runt om i landet så planeras det nu för ett digitalt firande, såväl nationellt som lokalt och regionalt. Bjud gärna in vänner till…

Läs mer

Viktig information till Socialdemokraterna på Lidingös medlemmar

Under de senaste dagarna har flera medlemmar hört av sig till mig med önskemål om och förväntan på att vi ska flytta fram årsmötet på grund av Coronaviruset och dess spridning. Många har uttryckt stor tveksamhet till att delta vid mötet, för sin egen och andras skull, inte minst med tanke på våra äldre medlemmar.

Styrelsen anser att det vore mycket olyckligt om medlemmar på grund av smittorisken väljer att inte delta i årsmötet, som planerats till att hållas den 26 mars. Mot bakgrund av detta fattade styrelsen den 17 mars beslut om att skjuta fram årsmötet till söndagen den 30 augusti. Söndagen den 30 augusti är sedan tidigare inbokad…

Läs mer

Vi yrkade återremiss

Daniel Larson, gruppledare, säger i en kommentar: - Då vi inte kunde ställa oss bakom förslaget yrkade jag tillsammans med Patrik Sandström (MP) återremiss, vid kommunstyrelsens sammanträde den 2 mars, för att:

Lägga till miljö-, klimat- och hållbarhetskrav i kvalitetsprogrammet. Ändra utvärderingen så att bedömning och poängsättning görs utifrån en tredjedel vardera av projektidé, hållbarhetskrav och pris. Ändra antalet bostäder till vad som angavs i tidigare beslutat projekt-PM, 2018-10-02. Prioritera flerbostadshus med små till stora lägenheter och en blandning av hyresrätter, ägarlägenheter och bostadsrätter. Omarbeta förslaget för…

Läs mer

Vi vill ha svar på frågan om Lidingö centrums utveckling

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 17 februari ställer Niclas Svensson (S) en enkel fråga, att besvaras av Miljö- och stadsbyggnadsnämndens ordförande Fredrik Vinstock (M).

Den nödvändiga moderniseringen av Lidingö Centrum med nya bostäder, affärslokaler, allehanda mötesplatser och parkeringslösningar drar allt mer ut på tiden och de tidigare överenskommelserna har nuvarande majoriteten valt att överge. Majoritetens avvisande av tidigare förslag har redan kostat avsevärda ekonomiska medel och dröjsmålen leder till att centrum får allt sämre förutsättningar att utvecklas i en…

Läs mer
Susanna Kierkegaard

Susanna Kierkegaard – Brexit och Socialdemokratins väg framåt.

På initiativ av Lidingös Internationella s-förening hälsar Socialdemokraterna på Lidingö välkommen till ett öppet möte och ett intressant föredrag med Susanna Kierkegaard.

Datum: 12 februari Kl.19:00 (Mingel och fika från kl.18:30) Adress: Sturevägen 38, Lidingö Före jul gick över 40 miljoner britter till valurnorna. Labour gjorde ett katastrofalt val och Boris Johnson kunde säkra en klar majoritet, nog för att genomföra Brexit. Vad var det som hände och vad händer framöver i Labour? Susanna Kierkegaard analyserar valet,…

Läs mer

Möte med Olle Thorell (S)

Varmt välkommen till ett möte med tema: Hur når vi ut i en tid av polarisering, fake news och filterbubblor? Socialdemokraterna på Lidingö inbjuder medlemmar och s-sympatisörer till ett möte onsdagen den 29 januari kl.19:00 med tema ”Hur når vi ut i en tid av polarisering, fake news och filterbubblor?” Plats: Lidingö stadshus, lokal Storholmen….

Läs mer

Ny budgetdebatt den 16 december!

Majoriteten håller fast vid sitt budgetförslag för att finansiera en skattesänkning på 51 000 000 kr. Har du räknat ut och tagit ställning till vad deras föreslagna skattesänkning på 30 öre och övriga budgetförslag betyder för just dig och övriga Lidingöbor? Ett exempel: om du tjänar 30 000 kr i månaden kommer du att få…

Läs mer

Vi presenterar budget för Lidingö 2020.

Trygghet, omsorg och ett genuint välfärdsutbud är viktigare än skattesänkningar. Lidingö är på många sätt en fantastisk plats att bo och leva på.

Som skärgårdskommun i brytningen mellan känsliga havsmiljöer och storstadens emellanåt hårdhänta exploatering av naturresurser blir hållbarhetsfrågorna och insikten och kunskapen om hur de ekonomiska, ekologiska och sociala dimensionerna hänger samman allt viktigare och engagemanget kring dessa frågor ökar på ett påtagligt sätt. Vi vill att Lidingö ska fortsätta vara en unik skärgårdsö som utvecklas till…

Läs mer
facebook Twitter Email