Möte med Olle Thorell (S)

Varmt välkommen till ett möte med tema: Hur når vi ut i en tid av polarisering, fake news och filterbubblor? Socialdemokraterna på Lidingö inbjuder medlemmar och s-sympatisörer till ett möte onsdagen den 29 januari kl.19:00 med tema ”Hur når vi ut i en tid av polarisering, fake news och filterbubblor?” Plats: Lidingö stadshus, lokal Storholmen….

Läs mer

Ny budgetdebatt den 16 december!

Majoriteten håller fast vid sitt budgetförslag för att finansiera en skattesänkning på 51 000 000 kr. Har du räknat ut och tagit ställning till vad deras föreslagna skattesänkning på 30 öre och övriga budgetförslag betyder för just dig och övriga Lidingöbor? Ett exempel: om du tjänar 30 000 kr i månaden kommer du att få…

Läs mer

Vi presenterar budget för Lidingö 2020.

Trygghet, omsorg och ett genuint välfärdsutbud är viktigare än skattesänkningar. Lidingö är på många sätt en fantastisk plats att bo och leva på.

Som skärgårdskommun i brytningen mellan känsliga havsmiljöer och storstadens emellanåt hårdhänta exploatering av naturresurser blir hållbarhetsfrågorna och insikten och kunskapen om hur de ekonomiska, ekologiska och sociala dimensionerna hänger samman allt viktigare och engagemanget kring dessa frågor ökar på ett påtagligt sätt. Vi vill att Lidingö ska fortsätta vara en unik skärgårdsö som utvecklas till…

Läs mer
facebook Twitter Email