Budget 2021: Ny mötesplats i Högsätra

Det behövs fler mötesplatser på Lidingö, inte minst med anledning av att antalet äldre ökar. Många äldre är aktiva upp i hög ålder och efterfrågar både gemenskap och aktiviteter, fysiska som sociala och kulturella. Vi vill Lidingö stad ska skapa och öppna en ny mötesplats i Högsätra, i lokalen vid entrén till Högsätra äldreboende, för…

Läs mer

Budget 2021: Ungas fritid och hälsa

Elevhälsan i fokus för trygghet och studieroSocialdemokraterna höjer skolpengen med 2,75% för att ge ekonomiska förutsättningar för ökad trygghet, stärkt elevhälsa, samt ökad rörelse i skolan för förbättrad hälsa och koncentrationsförmåga. Vi vill under 2021 se ett särskilt ökat fokus på en mer elevnära och utbyggd elevhälsa och betonar vikten av anställning av fler skolkuratorer…

Läs mer

Budget 2021: Utbildning

I vår budget för Lidingö 2021, gör Socialdemokraterna viktiga satsningar på utbildningsområdet. Vi satsar mer än den styrande majoriteten på en rad områden. Här är några exempel. Vi höjer anslaget för socioekonomiskt stöd i grundskolan till 5,0 mnkrAvsatta resurser ska fördelas efter behov så att alla elever får lika möjligheter att nå sin fulla potential….

Läs mer

Budget 2021

Vi presenterar budget för Lidingö 2021. Socialdemokraterna investerar bland annat för utbildning, äldreomsorg och kulturliv på Lidingö. Vi motsätter oss neddragningar från den styrande majoriteten och vill se mer ambitiösa satsningar. Socialdemokraterna arbetar för ett starkare samhälle på Lidingö. Alla människor ska få ta del av trygghet och gemenskap. Vi värnar det unika och utvecklar…

Läs mer

Äldreomsorgslyft för Lidingö

Våra äldre Lidingöbor har lagt grunden för vårt välfärdssamhälle och har all rätt till en trygg ålderdom. Vi vill stärka äldreomsorgen för att kunna möta den allt större gruppen äldres behov. Regeringen satsar 7,4 miljarder på äldreomsorgen 2021. Ingen tidigare regering har satsat så stora resurser på äldreomsorgen. Av dessa medel får Lidingö 19,8 miljoner…

Läs mer

Budget 2021: Tillskott till Lidingö

Nu följer vi upp vårens historiska krispaket med en kraftfull budget för att jobba Sverige ur krisen.  Jobben är grunden för all politik vi socialdemokrater vill bedriva, vare sig det handlar om bättre sjukvård och äldreomsorg, fler poliser eller snabbare klimatomställning. Nu ska vi genomföra en kraftfull grön återstart av svensk ekonomi för att jobba…

Läs mer

Tyck till om nytt miljöprogram

Vi ger hela Lidingö chansen att tycka till om nytt miljöprogram   S, C och MP vill att Lidingöbor, föreningar och näringsliv ska kunna tycka till om förslaget till nytt miljöprogram. Den politiska majoriteten vill inte skicka ut sitt förslag på remiss till mer än två föreningar. Därför så kommer vi att skicka ut till många…

Läs mer

Studier – medlemsutbildningar

Vi ställer inte in - vi ställer om. På grund av Coronapandemin bjuder vi in till digitala medlemsutbildningar. Här hittar du information om hur du anmäler dig och hur du deltar: https://socialdemokraternaistockholm.se/studier

Alla medlemmar har rätt till en medlemsutbildning. Vår studieverksamhet är omfattande och sträcker sig från utbildning för den som är ny i partiet till ledarutbildning för våra mest aktiva medlemmar. Vi genomför våra studier i samarbete med ABF (Arbetarnas bildningsförbund). Har du frågor om studierna är du välkommen att höra av dig till studier@stockholm.socialdemokraterna.se

Läs mer

Sommarjobb för Lidingös ungdomar!

Regeringen och samarbetspartierna Centerpartiet och Liberalerna avsätter 180 miljoner kronor under 2020 för att stärka kommunernas möjligheter att skapa sommarjobb för ungdomar. Syftet är att förbättra ungdomarnas framtida möjlighet till inträde på arbetsmarknaden och att bidra till sysselsättning. Unga kvinnor och män som annars har svårt att hitta sommarjobb eller sysselsättning på egen hand ska prioriteras. Arbetsförmedlingen ska fördela medlen till kommunerna med kravet att detta inte inverkar på tillkomsten av redan planerade sommarjobb.

Vi socialdemokrater på Lidingö välkomnar detta besked och ser det som självklart att staden ska söka medel inför sommaren. Vi avsatte 1,5 mnkr i vårt förslag till budget för Lidingö stad inför 2020 för finansiering av minst 150 sommarjobb. Vi menar att Lidingös ungdomar ska erbjudas bättre möjligheter att söka sommarjobb och att staden ska…

Läs mer

Vi firar 1 maj tillsammans!

Parollen för 1 maj 2020 är ”Ett starkare samhälle”. Med anledning av coronavirusets påverkan på samhället så kommer dock årets 1 maj-firande att bli annorlunda jämfört med normalt. Istället för fysiska arrangemang runt om i landet så planeras det nu för ett digitalt firande, såväl nationellt som lokalt och regionalt. Bjud gärna in vänner till…

Läs mer
facebook Twitter Email