Inför konstnärspris till Siri Derkerts minne

Socialdemokraterna vill att Lidingö stad ska införa ett konstnärspris till Siri Derkerts minne. I en motion till kommunfullmäktige föreslår Socialdemokraterna på Lidingö ett instiftande av ett årligt konstnärspris till Siri Derkerts minne, samt att konsthallen i Lidingö stadshus namnges Siri Derkert hallen. Behandlingen av motionen sker vid sammanträdet den 27 september. Lidingös politiska majoritet föreslår…

Läs mer

En kyrka för alla eller bara för vissa?

När kyrkovalets förtidsröstning öppnar den 6 september står viktiga värden på spel. Högerkonservativa krafter mobiliserar för att vrida klockan tillbaka. Din röst är avgörande för att principen om alla människors lika värde ska fortsätta leda Svenska kyrkan framåt. Läs mer här! https://socialdemokraternaistockholm.se/aktuellt/en-kyrka-for-alla-eller-bara-for-vissa/

Läs mer

Socialdemokraterna i kyrkovalet

Socialdemokraterna på Lidingö vill att Svenska kyrkan ska vara en öppen och solidarisk folkkyrka som riktar sig till alla delar av samhället, över generationer och genom olika skeenden i livet. Läs mer om vår vision för Lidingö församling https://bit.ly/3iVsw5A Se Daniel Larson berätta Socialdemokraternas politik

Läs mer

Glad midsommar!

Glad midsommar önskar Socialdemokraterna på Lidingö!

Läs mer

Debatt: Lämna LOV-systemet inom hemtjänsten

Vi skriver i Lidingö Nyheter om att att det är dags för Lidingö Stad att lämna LOV-systemet inom hemtjänsten. Läs artikeln! https://bit.ly/3zPV1bq

Läs mer

Interpellationsdebatt om arbetsmiljö

Kommunfullmäktige har det yttersta ansvaret för det systematiska arbetsmiljöarbetet, ett ansvar som uttrycks i kommunallagen. Det är därför allvarligt att Omsorgs- och socialnämndens ordförande, vid en interpellationsdebatt i april om stadens hemtjänst, angav att ”ansvaret för arbetsmiljön är delegerat till förvaltningschefen och vidare till ansvariga chefer”. Det är väsentligt att stadens politiker är medvetna om…

Läs mer

Inför budget 2022: Lämna LOV-systemet inom hemtjänsten

Socialdemokraterna föreslår att Lidingö stad avslutar valfrihetssystemet enligt LOV för hemtjänst. I stället bör ett mindre antal kvalitetssäkrade externa utförare upphandlas enligt Lagen om offentlig upphandling (LOU). Stadens egenregi ska vara ett valbart alternativ. I budgetarbetet står välfärden i fokus. Vi Socialdemokrater vill säkerställa att lidingöbornas skattemedel går till kvalitativa, seriösa och uppskattade hemtjänstinsatser. Läs…

Läs mer

Vi föreslår att Lidingö stad ska lämna LOV-systemet för hemtjänst

En av samhällets viktigaste uppgifter är att ta väl hand om sina äldre. Äldreomsorgen i Lidingö lever inte upp till den goda kvalitet som Lidingöbor har rätt att förvänta sig. Det räcker inte enbart med mer resurser till hemtjänsten, något vi socialdemokrater yrkat på i flera år. Det behövs en tydlig upphandling av entreprenörerna inom…

Läs mer

Kvinnojouren Kerstin blir Årets ängel

Kvinnojouren Kerstin får utmärkelsen Årets ängel. Föreningens engagerade arbete har i många fall varit avgörande när det kommer till att hjälpa utsatta kvinnor och barn, gällande våld i nära relationer. Vi tackar för det viktiga arbete föreningen Kerstin utför och gratulerar till utmärkelsen. Läs mer här! 👇 https://bit.ly/3oIQFh9

Läs mer

Omstart för Lidingös miljöarbete

Den största granskningen av miljö- och klimatarbetet i Sveriges kommuner, presenterades under tisdagen av Aktuell hållbarhet. Lidingö placeras på plats 212 av 290. Bland stortstadsnära kommuner och storstäder på plats 44 av 46. I jämförelse med Stockholms läns 26 kommuner hamnar Lidingö sist. Det konservativa styrets låga ambitionsnivå har även visats upp i arbetet med…

Läs mer
facebook Twitter Email