Socialdemokraternas budget 2022

Idag skriver vi i Lidingö Nyheter om vår budget för 2022. I budget för 2022 prioriterar Socialdemokraterna barn, unga och äldre, samt höjda ambitioner för hela Lidingö, framför fortsatta skattesänkningar. Läs artikeln här! 👇 https://www.lidingonyheter.se/socialdemokraternas-budget-2022-mer-till-barn-unga-och-aldre/

Läs mer

Lämna LOV-systemet inom hemtjänsten

Socialdemokraterna fortsätter föreslå att Lidingö stad avslutar valfrihetssystemet enligt LOV för hemtjänst. I stället bör ett mindre antal kvalitetssäkrade externa utförare upphandlas enligt Lagen om offentlig upphandling (LOU). Stadens egenregi ska vara ett valbart alternativ. I vår budget för 2022 står välfärden i fokus. Vi Socialdemokrater vill säkerställa att lidingöbornas skattemedel går till kvalitativa, seriösa…

Läs mer

Lyft Lidingös äldreomsorg

Allt fler lever allt längre. Det är det kanske finaste kvittot på vad välfärd och utveckling har åstadkommit, men leder också till utmaningar. Välfärden behöver hållas ihop och bli tillförd tillräckligt med resurser. Lidingös äldreomsorg ska hålla hög kvalitet och utgå ifrån behov och rätt till självbestämmande. Den som behöver både vård och omsorg ska…

Läs mer

Sveriges bästa äldreomsorg på Lidingö

Marianne von Döbeln är ledamot för Socialdemokraterna i Lidingös omsorgs- och socialnämnd. Hör Marianne berätta om vår politik gällande äldreomsorg och hemtjänst.

Läs mer

Socialdemokraterna Lidingö söker politisk sekreterare

Socialdemokraterna på Lidingö söker en politisk sekreterare när vi nu stärker vår organisation inför valåret. Vi söker dig som vill vara med att bygga upp vårt lag för ett maktskifte. Vi driver en lokal politik för en jämlik, jämställd och hållbar kommun där alla kan känna trygghet och framtidstro. Är du den vi söker? Som…

Läs mer

Välkommen till kongress

Socialdemokraternas kongress är igång. Följ kongressens händelser och diskussioner under dagen. Kl. 16.00 väljs ny partiordförande, Magdalena Andersson är nominerad. Följ kongressen live här: Socialdemokraternas kongress live

Läs mer

Stadshusparken blir Raoul Wallenbergparken

Kommunfullmäktige har beslutat att bifalla den motion Socialdemokraterna skrev tillsammans med Centerpartiet och Miljöpartiet, med förslag att namnge stadshusparken Raoul Wallenbergparken. Daniel Larson (S), oppositionsråd: – Jag vill tacka för det goda samarbetet med Patrik Buddgård (C) och Patrik Sandström (MP). Vi Socialdemokrater på Lidingö gläds åt det tydliga stöd som kommunfullmäktige enhälligt visat genom…

Läs mer

Ny personalpolitisk plattform

Nu presenterar Socialdemokraterna i Sveriges kommuner och regioner (SKR) en personalpolitisk plattform, med 24 punkter och förslag som handlar om att förbättra arbetsvillkoren för de 1,2 miljoner medarbetare som bär upp Sveriges välfärd. Läs mer här! 👇 https://www.socialdemokraterna.se/nyheter/nyheter/2021-10-06-24-forslag-for-en-battre-arbetsplats-for-valfardens-personal#0

Läs mer

Socialdemokraterna i utbildningsnämnden:

I Lidingös skolor ska alla barn kunna nå sin fulla potential. Vi vill att alla Lidingös barn ska ges en god start i livet. Det är därför vi står upp för en jämlik och trygg kunskapsskola där varje barn får det stöd som behövs för att kunna nå sin fulla potential. Hör av dig för…

Läs mer

Socialdemokraterna i utbildningsnämnden:

Lidingös skolor ska vara trygga och fria från mobbning och kränkande behandling. Tidiga och förebyggande insatser i skolan är viktiga verktyg för att säkerställa trygghet, studiero och kunskap. Därför vill vi satsa på en starkare elevhälsa och en trygg uppväxt för alla Lidingös barn och ungdomar. Hör av dig för att berätta om dina tankar…

Läs mer
facebook Twitter Email