Ny artikel om konstnärspris

Vårt oppositionsråd, Daniel Larson (S), berättar om vårt förslag till nytt konstnärspris i Mitt i Lidingö. Läs artikeln! https://bit.ly/2Qhzzd1

Läs mer

Staden ska vara positiv till cykel!

Kenneth Larsson, ledamot i teknik- och fastighetsnämnden, skriver tillsammans med oppositionen om värdet i att cykeln blir ett än mer attraktivt val för Lidingöborna. Läs artikeln! https://www.lidingonyheter.se/staden-ska-vara-positiv-till-cykel/

Läs mer

Ägarbytet för 1177 avslås

Nu har klubban fallit och beslut tagits – ägarbytet avslås och KRY stoppas från att ta över 1177. För Socialdemokraterna har det hela tiden handlat om att alla stockholmare måste kunna lita på sjukvårdsrådgivningen. Du ska kunna vara trygg med att rådgivningen utgår från dina behov, inte från om du kan vara en lönsam kund….

Läs mer

Halva makten, hela tryggheten

Arbetet för jämställda löner och arbetsvillkor fortsätter. I kampen för ett jämställt samhälle behöver vi vara många som engagerar oss. Socialdemokraterna Lidingö hyllar det viktiga arbetet för feminism och jämställdhet i Sverige.

Läs mer

Konstnärspris till Siri Derkerts minne

Vi skriver idag i Lidingö Nyheter, om vårt förslag att införa ett konstnärspris till Siri Derkerts minne. Läs artikeln i Lidingö Nyheter! https://www.lidingonyheter.se/infor-konstnarspris-till…/

Läs mer

Instifta konstnärspris till Siri Derkerts minne

I en motion till kommunfullmäktige föreslår vi ett instiftande av ett konstnärspris till Siri Derkerts minne. Priset delas ut inom områdena konst och kultur. Ett konstnärspris är viktigt för inspiration och uppmärksammande av Lidingöbor som arbetar med exempelvis måleri, skulptur och design. Siri Derkert banade med sitt arbete väg för andra kvinnor. Det vill vi…

Läs mer

Stärk stadens miljöarbete

Socialdemokraterna vill att Lidingö ska bedriva en ambitiös miljöpolitik och vara en av Sveriges mest hållbara kommuner. Läs om våra tankar kring ett nytt miljöprogram med större visioner. https://www.lidingonyheter.se/lidingo-behover-ett-nytt…/

Läs mer

Moderaterna väljer väg

På Lördag den 20 februari kommer kommunstyrelsens ordförande Daniel Källenfors (M) att framträda i en intervju på sverigedemokraternas Youtube-kanal Riks. Daniel Larson, oppositionsråd (S) kommenterar: – Jag har blivit uppmärksammad på att sverigedemokraterna nu har startat och börjat marknadsföra sin nya propagandakanal, Riks. Det råder förstås ingen tvekan om vilken inriktning denna Youtube-kanal kommer att…

Läs mer

Ett nytt miljöprogram med ambitioner

Socialdemokraterna vill att Lidingö ska bedriva en ambitiös miljöpolitik och vara en av Sveriges mest hållbara kommuner. Hör vårt oppositionsråd Daniel Larson berätta om Socialdemokraternas miljöpolitik och vårt förslag till ett nytt miljöprogram för Lidingö.

Läs mer

ETT NYTT OCH BÄTTRE MILJÖPROGRAM

LIDINGÖ BEHÖVER ETT NYTT OCH BÄTTRE MILJÖPROGRAM Den styrande majoritetens miljöprogram för Lidingö är undermåligt, har låga ambitioner och uppvisar bristande intresse för vår tids ödesfråga – klimatet. Socialdemokraterna vill att Lidingö ska vara en av Sveriges mest hållbara kommuner. Vi föreslår ett miljöprogram, som tydligt utgår från FN:s hållbarhetsmål i Agenda 2030. Vi skriver…

Läs mer
facebook Twitter Email