Budget 2021: Rätt till heltid

Så stärker vi Lidingös äldreomsorg

Vi föreslår att Rätt till heltid på sikt ska förverkligas för alla anställda inom Lidingö stad under mandatperioden. Vi börjar med att avsätta medel för att under 2021 införa rätt till heltid för anställda inom stadens äldreomsorg. Genom att erbjuda trygga anställningar och bättre arbetsmiljö stärker vi äldreomsorgen.

facebook Twitter Email