Budget 2021: Kultur

Ny kulturskola

Vi vill göra Sagateatern och Musikskolan till en del av en ny Kulturskola på Lidingö. Alla barn och unga har rätt till kultur, kultur i många och olika former. Vi Socialdemokrater vill ge alla barn och unga på Lidingö möjligheten att tillsammans med andra uttrycka, utveckla och upptäcka sig själva. Idag ges fina möjligheter genom Sagateatern och Musikskolan men kulturens möjligheter är så många fler. Att skriva, läsa, måla, lajva, dansa eller prova på film, bild och ljud är andra uttryckssätt vi vill ge fler möjlighet att prova. Vi vill göra Sagateatern och Musikskolan till en del av Lidingö Kulturskola, en kulturskola för alla barn och unga, utan köer och med maxtaxa. Vi vill avsätta resurser för att ge förvaltningen i uppdrag att införa en kulturskola.

Sänkta avgifter och kortare köer till Sagateatern och Musikskolan

Som en del av majoritetens besparingar på Lidingös kulturliv, görs även anmärkningsvärda neddragningar på stadens musikskoleverksamhet. För både Sagateaterna och Musikskolan höjs terminsavgifterna avsevärt. Något som kommer påverka barn och ungas möjlighet att delta i verksamheterna. Vi socialdemokrater vill istället att fler barn och ungdomar ska ges möjlighet att delta och avsätter därför resurser för att förvaltningen ska kunna sänka avgifterna och minska köerna.

facebook Twitter Email