BUDGET 2021: Mer tid

Så stärker vi Lidingös äldreomsorg

Mer tid för de äldre och mindre stress för hemtjänstpersonalen

Socialdemokraterna delar Kommunals uppfattning kring att nuvarande schablonsystem gör att det saknas tillräckligt med utrymme för insatser för kunderna. Det sociala samspelet mellan kund och personal får inte nog tid. Situationen påverkar stadens äldre och de anställdas arbetsmiljö negativt. Den styrande majoritetens besparingar skapar sämre kvalitet för de berörda verksamheterna. Vi vill avsätta resurser för att schablontider, minutscheman och stress inom hemtjänsten ska ersättas av tid för våra äldre och tydligare arbetsledning.

facebook Twitter Email