Budget 2021: Ny mötesplats i Högsätra

Det behövs fler mötesplatser på Lidingö, inte minst med anledning av att antalet äldre ökar. Många äldre är aktiva upp i hög ålder och efterfrågar både gemenskap och aktiviteter, fysiska som sociala och kulturella. Vi vill Lidingö stad ska skapa och öppna en ny mötesplats i Högsätra, i lokalen vid entrén till Högsätra äldreboende, för möten i samverkan för delaktighet, gemenskap och för att överbrygga kulturella och generationsgränser.

facebook Twitter Email