Budget 2022

Vi presenterar budget för Lidingö 2022. Socialdemokraterna arbetar för ett starkare samhälle på Lidingö. Alla människor ska få ta del av trygghet och gemenskap. Vi värnar det unika och utvecklar Lidingö för framtiden.

Vi socialdemokrater vill under 2022 påbörja en flerårig storsatsning på äldre med målsättningen att inom några år åstadkomma Sveriges bästa äldreomsorg på Lidingö.’

Vi vill även prioritera och förbättra barn och ungas möjligheter både inom barnomsorg, skola och genom mer resurser till ett allt viktigare fritidsutbud där vi eftersträvar lägre avgifter. Vi vill ha en Kulturskola där alla barn och ungdomar kan delta och få utlopp för sina mångsidiga intressen. De unga måste också få fler möjligheter att komma in i arbetslivet genom att Lidingö Stad erbjuder fler sommarjobb.

Omställningen till ett hållbart samhälle går alldeles för långsamt på Lidingö. Vi vill prioritera hållbart byggande, upphandlingar med tydligare krav på hållbarhet och möjliggöra utbyggd laddinfrastruktur som stöttar elektrifieringen m.m.

Vi socialdemokrater vill genomföra dessa satsningar m.fl., under 2022 inom ramen för oförändrad skattesats om 17,99 kronor och med en ekonomi i balans.  

Läs Socialdemokraternas budget för 2022 här.

facebook Twitter Email