Aktuellt

Äldreomsorgslyft för Lidingö

Våra äldre Lidingöbor har lagt grunden för vårt välfärdssamhälle och har all rätt till en trygg ålderdom. Vi vill stärka äldreomsorgen för att kunna möta den allt större gruppen äldres behov. Regeringen satsar 7,4 miljarder på äldreomsorgen 2021. Ingen tidigare regering har satsat så stora resurser på äldreomsorgen. Av dessa medel får Lidingö 19,8 miljoner…

Läs mer

Budget 2021: Tillskott till Lidingö

Nu följer vi upp vårens historiska krispaket med en kraftfull budget för att jobba Sverige ur krisen.  Jobben är grunden för all politik vi socialdemokrater vill bedriva, vare sig det handlar om bättre sjukvård och äldreomsorg, fler poliser eller snabbare klimatomställning. Nu ska vi genomföra en kraftfull grön återstart av svensk ekonomi för att jobba…

Läs mer

Tyck till om nytt miljöprogram

Vi ger hela Lidingö chansen att tycka till om nytt miljöprogram   S, C och MP vill att Lidingöbor, föreningar och näringsliv ska kunna tycka till om förslaget till nytt miljöprogram. Den politiska majoriteten vill inte skicka ut sitt förslag på remiss till mer än två föreningar. Därför så kommer vi att skicka ut till många…

Läs mer

Studier – medlemsutbildningar

Vi ställer inte in - vi ställer om. På grund av Coronapandemin bjuder vi in till digitala medlemsutbildningar. Här hittar du information om hur du anmäler dig och hur du deltar: https://socialdemokraternaistockholm.se/studier

Alla medlemmar har rätt till en medlemsutbildning. Vår studieverksamhet är omfattande och sträcker sig från utbildning för den som är ny i partiet till ledarutbildning för våra mest aktiva medlemmar. Vi genomför våra studier i samarbete med ABF (Arbetarnas bildningsförbund). Har du frågor om studierna är du välkommen att höra av dig till studier@stockholm.socialdemokraterna.se

Läs mer

Sommarjobb för Lidingös ungdomar!

Regeringen och samarbetspartierna Centerpartiet och Liberalerna avsätter 180 miljoner kronor under 2020 för att stärka kommunernas möjligheter att skapa sommarjobb för ungdomar. Syftet är att förbättra ungdomarnas framtida möjlighet till inträde på arbetsmarknaden och att bidra till sysselsättning. Unga kvinnor och män som annars har svårt att hitta sommarjobb eller sysselsättning på egen hand ska prioriteras. Arbetsförmedlingen ska fördela medlen till kommunerna med kravet att detta inte inverkar på tillkomsten av redan planerade sommarjobb.

Vi socialdemokrater på Lidingö välkomnar detta besked och ser det som självklart att staden ska söka medel inför sommaren. Vi avsatte 1,5 mnkr i vårt förslag till budget för Lidingö stad inför 2020 för finansiering av minst 150 sommarjobb. Vi menar att Lidingös ungdomar ska erbjudas bättre möjligheter att söka sommarjobb och att staden ska…

Läs mer

Vi firar 1 maj tillsammans!

Parollen för 1 maj 2020 är ”Ett starkare samhälle”. Med anledning av coronavirusets påverkan på samhället så kommer dock årets 1 maj-firande att bli annorlunda jämfört med normalt. Istället för fysiska arrangemang runt om i landet så planeras det nu för ett digitalt firande, såväl nationellt som lokalt och regionalt. Bjud gärna in vänner till…

Läs mer

Viktig information till Socialdemokraterna på Lidingös medlemmar

Under de senaste dagarna har flera medlemmar hört av sig till mig med önskemål om och förväntan på att vi ska flytta fram årsmötet på grund av Coronaviruset och dess spridning. Många har uttryckt stor tveksamhet till att delta vid mötet, för sin egen och andras skull, inte minst med tanke på våra äldre medlemmar.

Styrelsen anser att det vore mycket olyckligt om medlemmar på grund av smittorisken väljer att inte delta i årsmötet, som planerats till att hållas den 26 mars. Mot bakgrund av detta fattade styrelsen den 17 mars beslut om att skjuta fram årsmötet till söndagen den 30 augusti. Söndagen den 30 augusti är sedan tidigare inbokad…

Läs mer

Vi yrkade återremiss

Daniel Larson, gruppledare, säger i en kommentar: - Då vi inte kunde ställa oss bakom förslaget yrkade jag tillsammans med Patrik Sandström (MP) återremiss, vid kommunstyrelsens sammanträde den 2 mars, för att:

Lägga till miljö-, klimat- och hållbarhetskrav i kvalitetsprogrammet. Ändra utvärderingen så att bedömning och poängsättning görs utifrån en tredjedel vardera av projektidé, hållbarhetskrav och pris. Ändra antalet bostäder till vad som angavs i tidigare beslutat projekt-PM, 2018-10-02. Prioritera flerbostadshus med små till stora lägenheter och en blandning av hyresrätter, ägarlägenheter och bostadsrätter. Omarbeta förslaget för…

Läs mer

Vi vill ha svar på frågan om Lidingö centrums utveckling

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 17 februari ställer Niclas Svensson (S) en enkel fråga, att besvaras av Miljö- och stadsbyggnadsnämndens ordförande Fredrik Vinstock (M).

Den nödvändiga moderniseringen av Lidingö Centrum med nya bostäder, affärslokaler, allehanda mötesplatser och parkeringslösningar drar allt mer ut på tiden och de tidigare överenskommelserna har nuvarande majoriteten valt att överge. Majoritetens avvisande av tidigare förslag har redan kostat avsevärda ekonomiska medel och dröjsmålen leder till att centrum får allt sämre förutsättningar att utvecklas i en…

Läs mer
Susanna Kierkegaard

Susanna Kierkegaard – Brexit och Socialdemokratins väg framåt.

På initiativ av Lidingös Internationella s-förening hälsar Socialdemokraterna på Lidingö välkommen till ett öppet möte och ett intressant föredrag med Susanna Kierkegaard.

Datum: 12 februari Kl.19:00 (Mingel och fika från kl.18:30) Adress: Sturevägen 38, Lidingö Före jul gick över 40 miljoner britter till valurnorna. Labour gjorde ett katastrofalt val och Boris Johnson kunde säkra en klar majoritet, nog för att genomföra Brexit. Vad var det som hände och vad händer framöver i Labour? Susanna Kierkegaard analyserar valet,…

Läs mer
facebook Twitter Email