Aktuellt

Instifta konstnärspris till Siri Derkerts minne

I en motion till kommunfullmäktige föreslår vi ett instiftande av ett konstnärspris till Siri Derkerts minne. Priset delas ut inom områdena konst och kultur. Ett konstnärspris är viktigt för inspiration och uppmärksammande av Lidingöbor som arbetar med exempelvis måleri, skulptur och design. Siri Derkert banade med sitt arbete väg för andra kvinnor. Det vill vi…

Läs mer

Stärk stadens miljöarbete

Socialdemokraterna vill att Lidingö ska bedriva en ambitiös miljöpolitik och vara en av Sveriges mest hållbara kommuner. Läs om våra tankar kring ett nytt miljöprogram med större visioner. https://www.lidingonyheter.se/lidingo-behover-ett-nytt…/

Läs mer

Moderaterna väljer väg

På Lördag den 20 februari kommer kommunstyrelsens ordförande Daniel Källenfors (M) att framträda i en intervju på sverigedemokraternas Youtube-kanal Riks. Daniel Larson, oppositionsråd (S) kommenterar: – Jag har blivit uppmärksammad på att sverigedemokraterna nu har startat och börjat marknadsföra sin nya propagandakanal, Riks. Det råder förstås ingen tvekan om vilken inriktning denna Youtube-kanal kommer att…

Läs mer

Ett nytt miljöprogram med ambitioner

Socialdemokraterna vill att Lidingö ska bedriva en ambitiös miljöpolitik och vara en av Sveriges mest hållbara kommuner. Hör vårt oppositionsråd Daniel Larson berätta om Socialdemokraternas miljöpolitik och vårt förslag till ett nytt miljöprogram för Lidingö.

Läs mer

ETT NYTT OCH BÄTTRE MILJÖPROGRAM

LIDINGÖ BEHÖVER ETT NYTT OCH BÄTTRE MILJÖPROGRAM Den styrande majoritetens miljöprogram för Lidingö är undermåligt, har låga ambitioner och uppvisar bristande intresse för vår tids ödesfråga – klimatet. Socialdemokraterna vill att Lidingö ska vara en av Sveriges mest hållbara kommuner. Vi föreslår ett miljöprogram, som tydligt utgår från FN:s hållbarhetsmål i Agenda 2030. Vi skriver…

Läs mer

Inför Sveriges bästa kulturskola på Lidingö!

Socialdemokraterna vill ge fler barn och ungdomar på Lidingö nya möjligheter att utveckla fritidsintressen inom kultursektorn. Vi skriver idag på Lidingö Nyheter om att införa en ny kulturskola på ön.

Läs mer

Vi vill ha områdespoliser på Lidingö

Daniel Larson, oppositionsråd: vi vill ha områdespoliser placerade på Lidingö och att detta ska tydliggöras och finnas med i en ny samverkansöverenskommelse med polisen.- En enig kommunstyrelse drog igår kväll, den 8 februari, tillbaka beslutsärendet om ny samverkansöverenskommelse med polisen från kommunstyrelsens ärendelista. Orsaken är att den överenskommelse som föreslås saknar utfästelse om lokalt placerade…

Läs mer

Ett tryggt 1177

När du ringer 1177 ska du kunna lita på att du får en trygg sjukvårdsrådgivning. Socialdemokraterna på Lidingö vill att 1177 ska drivas av regionen – inte av nätläkarbolag. Vi vill att sjukvårdsrådgivningen ska drivas utan vinstintressen och felaktiga incitament. Har du frågor eller vill du engagera dig? Hör av dig till Socialdemokraterna på Lidingö….

Läs mer

Budget 2021: Kultur

Ny kulturskola Vi vill göra Sagateatern och Musikskolan till en del av en ny Kulturskola på Lidingö. Alla barn och unga har rätt till kultur, kultur i många och olika former. Vi Socialdemokrater vill ge alla barn och unga på Lidingö möjligheten att tillsammans med andra uttrycka, utveckla och upptäcka sig själva. Idag ges fina…

Läs mer

BUDGET 2021: Mer tid

Så stärker vi Lidingös äldreomsorg

Mer tid för de äldre och mindre stress för hemtjänstpersonalen Socialdemokraterna delar Kommunals uppfattning kring att nuvarande schablonsystem gör att det saknas tillräckligt med utrymme för insatser för kunderna. Det sociala samspelet mellan kund och personal får inte nog tid. Situationen påverkar stadens äldre och de anställdas arbetsmiljö negativt. Den styrande majoritetens besparingar skapar sämre…

Läs mer
facebook Twitter Email