En trygg ålderdom

Vårt oppositionsråd Daniel Larson, skriver i Lidingö Nyheter om den allvarliga situationen inom Lidingös kommunala hemtjänst.

Majoriteten visar med sin iver om att sänka kostnaderna prov på en medveten ambitionssänkning. Personalen tilldelas fler äldre att besöka per dag, med kortare tid avsatt för besök.

Lidingös äldre har varit med om att lägga grunden för vårt välfärdssamhälle och har all rätt till en trygg ålderdom.

Läs artikeln! 👇

https://bit.ly/39jqUgJ

facebook Twitter Email