Ewa försvarar Föreningsgården från talarstolen i Kommunfullmäktige

Föreningslivet, folkrörelser eller civilsamhället vi kallar det lite olika saker är vitala delar i en demokrati.
Ewa Lantz i talarstolen i Kommunfullmäktige måndag den 26 september

”Ledamöter och Lidingöbor.

Föreningslivet, folkrörelser eller civilsamhället vi kallar det lite olika saker är vitala delar i en demokrati.

Att få mötas, att få göra det man tycker är roligt, eller det som är viktigt och nyttigt är oerhört essentiellt för människor.

Vi socialdemokrater vill att alla Lidingös föreningar med kommunalt stöd ska erbjudas tillgång till bra och ändamålsenliga lokaler. Tex är det viktigt att det finns ett kök, en kafeteria där man kan göra sitt eget kaffe som är så viktigt i folkrörelserna och civilsamhället.

Vi tycker att staden aktivt bör delta i att skapa de mesta och bästa möjligt långsiktiga hållbara förutsättningarna för föreningslivet och det behöver ske i dialog med föreningslivet.

Dessutom tycker vi att det behövs fler mötesplatser och gemensamhetslokaler på Lidingö. Att då lägga ner eller ta bort lokaler vore förödande.”

Ewa Lantz

Här kan du lyssna på Kommunfullmäktiges sammanträde i sin helhet:

KF Lidingö – 20220926 (webbtvkf.se)

facebook Twitter Email