Inför budget 2022: Lämna LOV-systemet inom hemtjänsten

Socialdemokraterna föreslår att Lidingö stad avslutar valfrihetssystemet enligt LOV för hemtjänst. I stället bör ett mindre antal kvalitetssäkrade externa utförare upphandlas enligt Lagen om offentlig upphandling (LOU). Stadens egenregi ska vara ett valbart alternativ.

I budgetarbetet står välfärden i fokus. Vi Socialdemokrater vill säkerställa att lidingöbornas skattemedel går till kvalitativa, seriösa och uppskattade hemtjänstinsatser.

Läs mer! 👇https://bit.ly/3cTShzY

Emma Hansson promenerar och fikar med Felix Foto: Martina Huber /Socialdemokraterna
facebook Twitter Email