Inför konstnärspris till Siri Derkerts minne

Socialdemokraterna vill att Lidingö stad ska införa ett konstnärspris till Siri Derkerts minne.

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Socialdemokraterna på Lidingö ett instiftande av ett årligt konstnärspris till Siri Derkerts minne, samt att konsthallen i Lidingö stadshus namnges Siri Derkert hallen. Behandlingen av motionen sker vid sammanträdet den 27 september.

Lidingös politiska majoritet föreslår att motionen ska avslås.

Stadens politiska majoritet har genomfört nedskärningar på kulturen, för att delfinansiera de senaste årens skattesänkningar. Vi konstaterar att Lidingö stads budget för kultur procentuellt sett ligger långt under vad många av landets övriga kommuner avsätter.

Vi kommer naturligtvis att yrka bifall till vår motion. Följ gärna debatten från kommunfullmäktiges Webb-TV. Du hittar den på stadens hemsida.

Läs mer här 👇

https://bit.ly/3iariCT

facebook Twitter Email