Interpellationsdebatt om arbetsmiljö

Kommunfullmäktige har det yttersta ansvaret för det systematiska arbetsmiljöarbetet, ett ansvar som uttrycks i kommunallagen. Det är därför allvarligt att Omsorgs- och socialnämndens ordförande, vid en interpellationsdebatt i april om stadens hemtjänst, angav att ”ansvaret för arbetsmiljön är delegerat till förvaltningschefen och vidare till ansvariga chefer”.

Det är väsentligt att stadens politiker är medvetna om sitt uppdrag och tar sitt ansvar som arbetsgivare. I en interpellationsdebatt vid kommunfullmäktiges sammanträde i juni, kommer oppositionsråd Daniel Larson (S) att lyfta frågan åter.

Läs mer här! 👇

https://www.lidingonyheter.se/kommunfullmaktige-har-det…/

facebook Twitter Email