Kallelse till medlemsmöte – öppet möte med tema Lidingö

Onsdag 26 april kl.19:00 – 21:00          Lokal: Lidingö stadshus, rum Storholmen

Mindre kända berättelser om Lidingö!

Vi har vant oss vid en bild av Lidingö som en högerstyrd stad med rika människor, ståtliga villor och kända personer.  Man kan fråga sig om det alltid har varit så eller om det också finns en annan bild.

Under den här kvällen går vi tillbaka i Lidingös historia och till tiden då det fanns stora industrier och många arbetare på Lidingö.  AGA och Margarinbolaget sysselsatte tusentals arbetare och under industrins barndom i slutet av 1800-talet fanns det flera mindre industrier. Vid det första demokratiska valet blev vänstern nästan lika stora som borgarna Men under 1900-talet hände något och Lidingö förändrades i grunden. Arbetarna försvann och in flyttade personer som hade råd att köpa sig en egen bostad.

Inledare är Tommy Svensson, journalist, tidigare medlem i Socialdemokraterna på Lidingö och textförfattare till utställningen ”När arbetarrörelsen kom till Lidingö” och Jan Malmstedt, som skrivit flera böcker om Lidingö och också medlem i Socialdemokraterna här på ön.

Samtalet leds av Jan-Erik Billinger och Ewa Lantz.

Välkommen!

facebook Twitter Email