Kyrkoval 2021

Vi vill att Svenska kyrkan ska vara en öppen och solidarisk folkkyrka. En öppen folkkyrka riktar sig till alla delar av samhället, över generationer och genom olika skeenden i livet.

Lidingö församling finns där i tider av oro, sorg och rädsla men också i tider av glädje och skratt. I tider av oro behövs ett hoppfullt budskap om medmänsklighet och solidaritet. Det är så vi vill bemöta de krafter som vill sluta kyrkan inåt och ställa grupp mot grupp. 

Läs Socialdemokraternas Valprogram för Lidingös församling här.

facebook Twitter Email