ETT NYTT OCH BÄTTRE MILJÖPROGRAM

LIDINGÖ BEHÖVER ETT NYTT OCH BÄTTRE MILJÖPROGRAM

Den styrande majoritetens miljöprogram för Lidingö är undermåligt, har låga ambitioner och uppvisar bristande intresse för vår tids ödesfråga – klimatet.

Socialdemokraterna vill att Lidingö ska vara en av Sveriges mest hållbara kommuner. Vi föreslår ett miljöprogram, som tydligt utgår från FN:s hållbarhetsmål i Agenda 2030.

Vi skriver på Lidingö Nyheter om ett nytt miljöprogram med större visioner. https://www.lidingonyheter.se/lidingo-behover-ett-nytt…/

facebook Twitter Email