Lidingö ska ha en kvälls- och helgöppen vårdcentral

Efter 16 år i opposition är det hög tid att återta kontrollen i region Stockholm.
Oppositionsrådet Daniel Larson och regionoppositionsrådet Aida Hadzialic, region Stockholm, tar i hand på att Lidingö ska ha en kvälls- och helgöppen vårdcentral.

Fredag den 3 juni var det inte bara 100 dagar kvar till valet i höst. Lidingö hade också besök av oppositionsregionrådet Aida Hadzialic. Hon besökte Lidingö och tog i hand på, tillsammans med oppositionsrådet Daniel Larson Socialdemokraterna Lidingö. Att om mandaten för region Stockholm ser annorlunda ut efter valet den 11 september kommer Lidingö att ha en kvälls och helgöppen vårdcentral. Något som det finns en stark önskan om redan idag.

Aida är tydlig med att socialdemokraterna vill styra Region Stockholm tillsammans med mittenpartierna. De går också till val på att storsatsa på primärvården och bygga och inrätta fler vårdcentraler jämnt fördelade över länet. Fler kollegor till vårdanställda, och fler bemannade vårdplatser. Korta väntetiderna till akuten.

– Efter 16 år i opposition är det hög tid att återta kontrollen. Regionens pengar går till felprioriteringar just nu. Vi har längst kötider till akuten i hela landet, trots att Stockholmarna betalar mer i skatt än någon annan region säger Aida. Bara en av tre får vård inom det nationella fyratimmarsmålet. För att lyckas med detta krävs det att man kapar utgifter för hyrd personal, och ger ordentliga anställningar med rättvisa villkor.

– Vårdens pengar ska gå till vården, inte till fler konsulter, inhyrd personal eller bonusar. Stockholms utgifter för inhyrd personal inom vården har nästan fördubblats på fem år. Under 2021 ökade kostnaderna inom regionen till ett rekord på över en miljard kronor. Det är en vinst för hela samhället att personal anställs i egen regi med bättre villkor och löner. Då blir man inte lika beroende av inhyrd personal för att kunna ge vård efter behov. Detta vill Socialdemokraterna göra utan att höja skatten. Onödiga utgifter måste granskas, följas upp och stoppas, förklarar Aida.

– Regionerna ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik samt regional utveckling. Region Stockholms budget för 2022 omfattar 119 miljarder kronor. Det finns hela 37 vårdval att göra som genererar i 4 000 avtal att följa upp. Det är något som tar en stor del av personalens tid. Tid som istället borde läggas på patienter. Att som idag ha ett överskott på flera miljarder kronor är skamligt när sjukvården går på knäna. Särskilt när de styrande i regionen riktar rekordvarsel mot sjukhusen och har landets längsta väntetider på akutmottagningarna. Det är ett kvitto på att vi har en politisk ledning som inte kan styra och prioritera säger Aida.

– Sjukvården i Stockholm har varit kroniskt underfinansierad och behöver långsiktighet och lugn och ro. Personalen måste få fler kollegor, bättre arbetsmiljö, vårdcentraler och sjukhus måste få mer resurser. Våra medborgare i region Stockholm och på Lidingö, förtjänar den vård i världsklass som de betalar skatt för avslutar Aida. Du avgör hur valet går den 11 september. Kom ihåg att rösta!

Lidingö ska ha en kvälls- och helgöppen vårdcentral – Lidingö Nyheter (lidingonyheter.se)

facebook Twitter Email