Öppet möte & medlemsmöte

Välkommen till ett medlemsmöte 15 februari i Lidingö Stadshus med möjlighet att delta via teams.

 

Mötets första del kommer behandla Lidingös nya översiktsplan. Vart i processen är vi, och hur ställer vi oss till de förslag som styret presenterat hittills?

Under mötets andra del kommer vi:

Besluta vår valplan inför valet till Europaparlamentet.

Välja ombud och suppleanter till partidistriktskongressen.

Första delen av mötet är öppet för alla intresserade. Andra delen av mötet är öppet för medlemmar i Lidingö Arbetarekommun.

Klicka här för att anmäla dig.

Vi behöver din anmälan senast 14 januari.

Ikon kalender

-

Ikon kartnål

Lidingö Stadshus, lokal Fjäderholmarna