NYHET

Fortsätt planarbetet för Tor 2!

Exempelbild

Lidingö-koalitionen skriver i sitt program under ”Omsorg och stöd”, att det ska vara tryggt, säkert och stimulerande att leva och åldras på Lidingö.

De uttrycker att de som utgångspunkt har en grundläggande tro på att människor vill fatta egna beslut om hur de ska leva sina liv och att självbestämmande och självständighet är två viktiga fundament för detta. Vidare skriver de att omsorg och stöd inom kommunen ska präglas av valfrihet och ska styras av Lidingöbornas egna val, samtidigt som de i programmet skriver att kvarboendeprincipen ska vara styrande för planeringen av det fortsatta arbetet med omsorgs- och boendekedjan.

Det här är mycket motsägelsefullt.

Hela oppositionen vill att planarbetet för seniorbostäder i kvarteret Tor ska fortsätta. Lidingöpartiets och Moderaternas förslag att utan motivering och konsekvensanalys avbryta planarbetet som gör det möjligt att skapa fler lägenheter anpassade för äldres behov är märkligt och ansvarslöst mot våra äldre. Dessutom uppfattade många Lidingöbor att dessa partier gick till val på att Tor 2 skulle byggas. Att de sviker detta löfte är kanske ändå inte så överraskande med tanke på deras mycket restriktiva byggpolitik, vilken är överordnad och därmed bortser från Lidingöbornas och stadens behov.

Lidingös befolkning blir ständigt äldre. På tio år fram till 2032 ökar antalet personer som är 80 år eller äldre med nästan 1 200 personer, en ökning med nära 40 procent. Det innebär att behovet av fler bostäder anpassade för äldre ökar kraftigt. Att då avbryta planeringen för ”Tor 2” utan att det finns några konkreta alternativ är ansvarslöst mot dagens äldre på Lidingö liksom mot de som kommer att bli äldre.

I Lidingökoalitionens program står att den nyligen beslutade omsorgs- och boendekedjan nu ska implementeras så att ”Lidingö kan erbjuda en äldreomsorg i framkant med hög kvalitet”. Moderaterna, Lidingöpartiet och Sverigedemokraterna röstade nyligen för förslaget när den antogs i kommunfullmäktige.

I ljuset av detta blir deras beslut att stoppa Tor 2 ännu mer felaktigt. Samtliga oppositionspartier på Lidingö ser Tor 2 som en viktig del i den nya boendekedjan för äldre och vill att planen för fler seniorlägenheter i centrum genomförs. Vi menar även att ärendet är av så stor principiell vikt att det ska behandlas i kommunstyrelsen där samtliga partier är representerade, i stället för som nu Moderaterna och Lidingöpartiet föreslår, behandlas i kommunstyrelsens arbetsutskott där endast fyra partier; M, LP, S och L, är representerade.

Håller du med oss? Kontakta oss på kontakt@socialdemokraternailidingo.se

Följ oss gärna på sociala medier!

Facebook: Socialdemokraterna på Lidingö Länk till annan webbplats.

Instagram: socialdemokraternalidingo Länk till annan webbplats.