NYHET

Rädda Nattugglan

M, LP och SD försöker stänga Lidingös enda nattöppna barnomsorg. Det skulle drabba öns ensamstående föräldrar.

Vi vill hålla nattugglan öppen. Stå upp för rätten till barnomsorg!

Samhället ska fungera under dygnets alla timmar. Det finns såväl sammanboende som separerade och ensamstående föräldrar som är i behov av trygg barnomsorg under kvällar, nätter och helger.

Vi socialdemokrater har drivit på frågan om barnomsorg på obekväm arbetstid. Vi är för verksamhetens fortsatta finansiering.

Barnomsorg på obekväm arbetstid ska vara en självklarhet för de som behöver, ingen ska hindras att arbeta på grund av brist på barnomsorg. Mot bakgrund av att otrygga anställningar ökar ska det även vara möjligt att utan tillsvidareanställning kunna få barnomsorg vid obekväma arbetstider. I dagsläget ställs det höga krav på familjers situation för att man ska få tillgång till Nattugglans verksamhet. Reglerna för att få ta del av denna barnomsorg behöver därför ses över.