NYHET

Vi ställer Lidingös styre till svars för förseningarna med nya Lilla Lidingöbron

Ingen har väl undgått de fortsatta problemen med nya Lilla Lidingöbron. Lidingöbanan som var planerad att börja rulla på den nya bron i september 2023 är fortfarande fast att köra sträckan Baggeby – Gåshaga brygga, många månader senare. Lidingöbor som behöver kollektivtrafiken eller väljer att resa klimatsmart blir hänvisade till överfulla ersättningsbussar, fler byten och får förlängd restid.

Exempelbild

Lidingö stad menar att SL genom att vägra driftsättning inte följer träffade överenskommelser. Staden har anlitat experter som i skriftliga utlåtanden konstaterat att bron är säker, och lägger därmed ett stort ansvar på SL. På stadens hemsida går det bland annat att läsa ” Stadens uppfattning är att SL är ansvarig […] genom att utan någon anledning vägra driftsättning”.

 

SL själva har uttryckt att bron inte är byggd enligt de normer och riktlinjer som gäller för spårvägsanläggningar och att strömmen som behövs för att köra spårvagn på bron inte kan slås på innan elsäkerheten kan garanteras. SL ansvarar för säkerheten och menar att de inte fått redovisat att bron är korrekt isolerad från omgivningen. Utan en sådan redovisning kan den säkerheten inte garanteras.

Socialdemokraterna Lidingö anser att Lidingö stad och Lidingös politiska styre som ytterst ansvariga ska ta SLs reservationer på allvar, och i samarbete med SL gemensamt nå fram till en lösning så att bron snarast möjligt kan öppna för spårtrafik. Detta är staden skyldiga de Lidingöbor som dagligen drabbas av problemen.

För att belysa stadens ansvar i frågan, både som byggherre till nya Lilla Lidingöbron och som Lidingöbornas folkvalda, har Socialdemokraterna Lidingö och oppositionsråd Daniel Larson (S) lämnat in en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Daniel Källenfors (M). Vi ställer följande frågor:

  1. Varför har Nya Lilla Lidingöbron ännu inte driftsatts?
  2. Enligt Lidingö stad har SL/trafikförvaltningen frångått överenskommelsen mellan parterna. Hur ställer du dig till trafikförvaltningens bedömning?
  3. Vad låg till grund för beslut om att staden skulle avvika från den kravställda lösningen?
  4. Vad låg till grund för bedömning om att den lösningen var likvärdig kravställd lösning och att den skulle godkännas?
  5. Vilka skäl fanns till beslut om att Lidingö stad skulle ansvara för jordning av elen i strid med Trafikverkets rekommendation?
  6. Har Implenia byggt bron enligt beslutade bygghandlingar? Om inte, varför ställer inte Lidingö stad Implenia till svars för att inte ha byggt bron enligt dessa bygghandlingar?
  7. Vad gör Lidingö stad och SL/trafikförvaltningen för att säkerställa att trafikstart av Nya Lilla Lidingöbron kan ske snarast?
  8. När är förväntad trafikstart, enligt din bedömning?
  9. Hur ser du på ansvarsfördelning och ansvarsutkrävande gällande Lidingö stads politiker och tjänstemän, utifrån deltagande vid förhandlingar med SL/trafikförvaltningen och Region Stockholm?

Interpellationen kommer att tas upp på kommunfullmäktiges sammanträde den 19 februari klockan 18:00. Alla som är intresserade av hur det politiska styret svarar kan följa sammanträdet live online.

 

Klicka här för att komma till webbsändningen på stadens hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.