Tyck till om förslag till nytt kulturmiljöprogram senast den 7 maj!

Hela Lidingö har inventerats av staden för att identifiera vilka områden som är särskilt kulturhistoriskt värdefulla. De områden som har identifierats som värdefulla beskrivs stadsdel för stadsdel i ett förslag till nytt kulturmiljöprogram.

Programmet föreslår att stora delar av Lidingös bebyggelse ska kulturmiljöklassas i den högsta möjliga klassningen, vilket innebär mycket omfattande restriktioner.

Om du äger ett hus som ligger i ett kulturmiljöklassat område är risken stor att din ansökan om bygglov för att till exempel måla om huset, byta fönsterkarmar eller ytterdörr kommer att avslås. Du kommer även behöva ansöka om och betala för bygglov för att bygga en pool, ett Attefallshus, en altan eller mindre tillbyggnader, samt för att installera solceller. Att ansöka om bygglov är dyrt.

Hur berörs ditt bostadsområde och din stadsdel? Har du en fastighet inom de kulturmiljöklassade områdena?

Klicka här för att se på kartan vilka områden restrektionerna kommer att gälla om stadens förslag går igenom. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast den 7 maj har du möjlighet att inkomma till Lidingö stad med dina synpunkter på förslaget. Märk din synpunkter med diarienummer LS 2023/120 och skicka in dem till kmp2024@lidingo.se

Mer finns att läsa på lidingo.se, klicka här för att komma till stadens hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För oss Socialdemokrater är det viktigt att det nya Kulturmiljöprogrammet kan utgöra ett vägledande dokument för Lidingöborna och Lidingö stad, för att staden ska kunna vara förutsägbar vid rådgivning och i samband med en rättssäker myndighetsutövning.

Oberoende av vilka kunskapsunderlag som används är det först vid myndighetsutövning som en byggnads kulturhistoriska värde fastställs i juridisk mening. Eftersom byggnaden eller bebyggelsen inte på förhand behöver vara utpekad som värdefull för att kunna bedömas som bevarandevärd är det är viktigt att en utredning om värdet görs i varje enskilt fall.

Hur ser du på Lidingös utveckling? Kontakta oss på lidingo@socialdemokraterna.se