Lidingöborna skulle ha fått ett bidrag på 343 miljoner kronor från Trafikverket, som medfinansiering för bygget av den nya Lilla Lidingöbron. 23,7 miljoner kronor har dragits av.

På grund av det politiska styrets återhållsamma byggpolitik har bidraget räknats ner, hittills med 23,7 miljoner kronor. Det finns en stor risk för att bidraget sänks ännu mer.
Daniel Larson, Oppositionsråd (S) vid Lilla Lidingöbron

– Moderaterna och Lidingöpartiet fortsätter med en politik för Lidingö som syftar till att ön ska vara ett bostadsreservat för människor med mycket tjocka plånböcker, övriga hänvisas till att söka en bostad i andra kommuner.

Stadsmiljöavtalet innebar att Lidingöborna skulle få ett bidrag på 343 miljoner kronor från Trafikverket, som medfinansiering för bygget av den nya Lilla Lidingöbron. Staden lovade förbättringar av trafikmiljön och bostadsbyggande som motprestation, men har inte levt upp till detta.

På grund av det politiska styrets återhållsamma byggpolitik har bidraget räknats ner, hittills med 23,7 miljoner kronor. Det finns en stor risk för att bidraget sänks ännu mer.

I november gjorde Trafikverket en ny justering av stadsmiljöavtalet, ett ändringsbeslut som innebär att ytterligare 16,8 miljoner dras av. Detta ska läggas till de 6,9 miljoner som bidraget minskades med 2020. Totalt 23,7 miljoner måste nu tas från stadens kassa istället för att bidrag från staten tas emot till byggandet av bron. Det hade varit bättre att använda dessa medel till investeringar i idrottshallar, förskolor, gruppbostäder eller äldreboenden till Lidingöborna.

Den senaste minskningen är ett resultat av att staden inte uppföljt löftet om minst 250 bostäder i utvecklingen av Högsätra och har avbrutit planarbetet för 50 bostäder i Torsviksområdet, kvarteret Södermanland 58.

Daniel Larson, oppositionsråd (S) kommenterar: – Det här är ju anmärkningsvärt. Hanteringen av Högsätra är minst sagt upprörande. Lidingös högerkonservativa styre prioriterar stora, exklusiva bostadsrätter, ägarlägenheter och radhus, som mest 223st bostäder i stället för det antal bostäder som tidigare villkorats i stadsmiljöavtalet; 500, 300 och därefter 250st. Bland de bostäder som ska byggas i Högsätra saknas hyresrätter helt. 

Daniel Larson fortsätter: – Moderaterna och Lidingöpartiet fortsätter med en politik för Lidingö som syftar till att ön ska vara ett bostadsreservat för människor med mycket tjocka plånböcker, övriga hänvisas till att söka en bostad i andra kommuner.

facebook Twitter Email