Lidingös politiska styre låter lukrativ affärsmodell gå före att säkerställa Lidingös barns utveckling, trygghet och lärande.

Daniel Larson (S), oppositionsråd, skriver tillsammans med Lidingös övriga oppositionspartiers gruppledare på Lidingö Nyheter.

Daniel Larson kommenterar:

– I stället för att säkerställa att Lidingöborna får tillgång till nya förskolor med en stabil verksamhet med barnens utveckling, trygghet och lärande i fokus, väljer Lidingös politiska styre en annan väg. Den förda politiken riskerar leda till att nya privat drivna förskoleverksamheter blir attraktiva, praktiskt taget riskfria investeringar som kan ge ett stadigt kassaflöde och, över tid, 100-tals miljoner i intäkter till investerare.

Lidingös politiska styre öppnar upp för en affärsmodell som går ut på att äga förskolans fastighet, ha ett lukrativt hyresavtal med förskoleoperatören, slussa vinsten till fastighetsbolaget samtidigt som värdet på fastigheten kan realiseras på marknaden.

Läs mer:

facebook Twitter Email