Lyft Lidingös äldreomsorg

Allt fler lever allt längre. Det är det kanske finaste kvittot på vad välfärd och utveckling har åstadkommit, men leder också till utmaningar. Välfärden behöver hållas ihop och bli tillförd tillräckligt med resurser.

Lidingös äldreomsorg ska hålla hög kvalitet och utgå ifrån behov och rätt till självbestämmande. Den som behöver både vård och omsorg ska mötas av samordnade insatser med hög personlig kontinuitet, något som också är viktigt för de anhöriga.

Alla ska kunna se fram emot en trygg ålderdom, inte bara de som har bäst förutsättningar. I jämförelse med den moderatledda majoriteten, avsätter Socialdemokraterna i budgeten för 2022 nästan dubbelt så mycket medel i uppräkningen av nämndens ram, med störst fokus på att stärka äldreomsorgen.

facebook Twitter Email