Moderaterna väljer väg

På Lördag den 20 februari kommer kommunstyrelsens ordförande Daniel Källenfors (M) att framträda i en intervju på sverigedemokraternas Youtube-kanal Riks.

Daniel Larson, oppositionsråd (S) kommenterar:

– Jag har blivit uppmärksammad på att sverigedemokraterna nu har startat och börjat marknadsföra sin nya propagandakanal, Riks. Det råder förstås ingen tvekan om vilken inriktning denna Youtube-kanal kommer att ha, det framgår av de hittills upplagda filmklippen och när man läser kanalens kommentarsfält.

Riks drivs av Samtid & Framtid, som ägs av sverigedemokraterna genom det helägda bolaget Blåsippan AB, som också ger ut propagandaorganet Samtiden. De båda mediekanalerna har också samme ansvarige utgivare, Dick Erixon. Sverigedemokraternas kommunikationsavdelning, under ledning av partiets kommunikationschef Joakim Wallerstein, kommer i hög grad vara inblandad i projektet.

I ett av Riks nyligen publicerade inslag tas frågan om att lägga ner svensk public service upp – helt i linje med sverigedemokraternas retorik. I ett annat inslag benämns Helsingborg, där en ny moské ska byggas, som ett kalifat. I ett ytterligare inslag hävdar Henrik Vinge att det inte stämmer att invandringen till Sverige minskar, trots att siffror från Migrationsverket med tydlighet pekar på den lägsta invandringen på åtminstone ett decennium.

– Att moderaterna på Lidingö på senare tid valt att kommunicera ut sin politik genom Daniel Källenfors återkommande medverkan i en av sverigedemokraternas mediekanaler väcker naturligtvis frågor, starka reaktioner och anstöt, säger Daniel Larson och fortsätter:

– Moderaternas agerande visar på ett tydligt sätt att de vill normalisera sverigedemokraterna och ett närmare samarbete partierna emellan, detta trots sverigedemokraternas bruna historia och nära kopplingar till den internationella vitmaktrörelsen.

facebook Twitter Email