Dags för ny budgetdebatt den 16 december!

Majoriteten håller fast vid sitt budgetförslag för att finansiera en skattesänkning på 51 000 000 kr.

Har du räknat ut och tagit ställning till vad deras föreslagna skattesänkning på 30 öre och övriga budgetförslag betyder för just dig och övriga Lidingöbor? Ett exempel: om du tjänar 30 000 kr i månaden kommer du att få behålla 90 kr mer efter skatt. Har du två barn i Lidingö musikskola kommer du att få betala 200 kr mer i månaden i elevavgift.

Fryst skolpeng för Lidingös förskolor, grundskolor och besparingskrav på Hersby gymnasium. Nedskärning av bemanningen och minskad verksamhet i stadens Öppna förskola. Fryst peng för äldreomsorgen, som även den drabbas av nedskärningar – t ex halverad rehaborganisation med arbetsterapeuter och fysioterapeuter.

Höjd elevavgift, större elevgrupper och längre köer i kommunala musikskolan. Även fritidsgårdarnas ungdomsverksamhet drabbas av nedskärning.

Läs vårt budgetförslag för 2020 och hör gärna av dig för att dela med dig av dina synpunkter och tankar.

Du når oss på lidingo.sap@gmail.com eller på Facebook.

facebook Twitter Email