Nu vill vi ha svar på frågan om Lidingö centrums utveckling

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 17 februari ställer Niclas Svensson (S) en enkel fråga, att besvaras av Miljö- och stadsbyggnadsnämndens ordförande Fredrik Vinstock (M).

Den nödvändiga moderniseringen av Lidingö Centrum med nya bostäder, affärslokaler, allehanda mötesplatser och parkeringslösningar drar allt mer ut på tiden och de tidigare överenskommelserna har nuvarande majoriteten valt att överge. Majoritetens avvisande av tidigare förslag har redan kostat avsevärda ekonomiska medel och dröjsmålen leder till att centrum får allt sämre förutsättningar att utvecklas i en modern och hållbar inriktning ekonomiskt, ekologiskt och socialt. Därtill erbjuds vi Lidingöbor ett sämre service- och affärsutbud och risken är uppenbar att vi framöver i allt högre grad kommer göra våra inköp på annan plats – en utveckling som skulle gå tvärt emot vad Lidingö Centrum och vad vi lidingöbor behöver och hoppas på . Nya ägaren till Lidingö Centrum Grosvenor har nyligen presenterat sitt förslag. Från majoritetens sida är det tyst.

Nu vill vi ha svar: Tycker majoriteten det är försvarbart med alla förseningar, hur ser deras tidsplan ut och i vilken utsträckning kommer de att följa intentionerna i ägaren Grosvenors förslag?  

Vill du höra majoritetens svar kan du följa debatten live eller i efterhand ta del av den via webbsändningen från kommunfullmäktige. Du hittar länken på stadens hemsida https://www. lidingo.se/toppmeny/stadpolitik/sastyrslidingo/politikochnamnder/fullmaktigepawebbtv

facebook Twitter Email