Omstart för Lidingös miljöarbete

Den största granskningen av miljö- och klimatarbetet i Sveriges kommuner, presenterades under tisdagen av Aktuell hållbarhet. Lidingö placeras på plats 212 av 290. Bland stortstadsnära kommuner och storstäder på plats 44 av 46. I jämförelse med Stockholms läns 26 kommuner hamnar Lidingö sist.

Det konservativa styrets låga ambitionsnivå har även visats upp i arbetet med stadens nya miljöprogram. Programmet saknar ansvarsfördelning och målinramning. Genomförande, uppfyllelse samt uppföljning klarläggs inte i detalj. Förutsättningar, risker, kostnader och hinder analyseras inte. Tydliga mätbara etapp- och miljömål saknas, exempelvis när det gäller koldioxidutsläpp.

Socialdemokraterna vill att Lidingö ska vara en av Sveriges mest hållbara kommuner. Vi föreslår ett nytt miljöprogram. Lidingö behöver nu en omstart för miljöarbetet.

Läs om Lidingös resultat här. 👇

https://bit.ly/3w0d4c8

facebook Twitter Email