Sveriges bästa äldreomsorg

på Lidingö!

Marianne von Döbeln är ledamot för Socialdemokraterna i Lidingös omsorgs- och socialnämnd. Hör Marianne berätta om vår politik gällande äldreomsorg och hemtjänst.

Vill du veta mer, eller har du frågor om vår politik?

👉 Kontakta oss!


Lyft Lidingös äldreomsorg

Allt fler lever allt längre. Det är det kanske finaste kvittot på vad välfärd och utveckling har åstadkommit, men leder också till utmaningar. Välfärden behöver hållas ihop och bli tillförd tillräckligt med resurser.

Lidingös äldreomsorg ska hålla hög kvalitet och utgå ifrån behov och rätt till självbestämmande. Den som behöver både vård och omsorg ska mötas av samordnade insatser med hög personlig kontinuitet, något som också är viktigt för de anhöriga.

Alla ska kunna se fram emot en trygg ålderdom, inte bara de som har bäst förutsättningar. I jämförelse med den moderatledda majoriteten, avsätter Socialdemokraterna i budgeten för 2022 nästan dubbelt så mycket medel i uppräkningen av nämndens ram, med störst fokus på att stärka äldreomsorgen.


Emma Hansson promenerar och fikar med Felix Foto: Martina Huber /Socialdemokraterna

Lämna LOV-systemet inom hemtjänsten

Socialdemokraterna föreslår att Lidingö stad avslutar valfrihetssystemet enligt LOV för hemtjänst. I stället bör ett mindre antal kvalitetssäkrade externa utförare upphandlas enligt Lagen om offentlig upphandling (LOU).

Stadens egenregi ska vara ett valbart alternativ.

I vår budget står välfärden i fokus. Vi Socialdemokrater vill säkerställa att lidingöbornas skattemedel går till kvalitativa, seriösa och uppskattade hemtjänstinsatser.

Läs mer! 👇

Debatt: Lämna LOV inom hemtjänsten!


Högsätra: En ny mötesplats

Fler mötesplatser behövs med anledning av att antalet äldre ökar markant på Lidingö. Många är aktiva upp i hög ålder och efterfrågar både gemenskap och aktiviteter, fysiska som sociala och kulturella.

Vi vill skapa en ny mötesplats i Högsätra, i lokalen vid entrén till Högsätra äldreboende, för möten i samverkan för delaktighet, gemenskap och för att överbrygga kulturella- och generationsgränser.

facebook Twitter Email