Socialdemokraterna i utbildningsnämnden:

Lidingös skolor ska vara trygga och fria från mobbning och kränkande behandling. Tidiga och förebyggande insatser i skolan är viktiga verktyg för att säkerställa trygghet, studiero och kunskap. Därför vill vi satsa på en starkare elevhälsa och en trygg uppväxt för alla Lidingös barn och ungdomar.

Hör av dig för att berätta om dina tankar och förslag kring hur Lidingös skolor kan bli bättre.

Följ och nå oss via Facebook Socialdemokraterna på Lidingö eller e-post: kontakt@socialdemokraterna.se

facebook Twitter Email