SOCIALDEMOKRATERNAS FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR LIDINGÖ STAD 2023

I vårt budgetförslag prioriterar vi välfärd, trygghet och grön omställning före skattesänkningar. Med kloka satsningar skapar vi ett livskraftigt och hållbart Lidingö med högklassig vård, skola och omsorg, goda utvecklingsmöjligheter för såväl lärare och vårdpersonal som företagare och kulturarbetare, samt ett brett handels- och serviceutbud. Vi ska ha bra kommunikationer, ett blandat bostadsutbud och ett attraktivt kultur- och fritidsutbud på vår ö.

facebook Twitter Email