Staden ska vara positiv till cykel!

Kenneth Larsson, ledamot i teknik- och fastighetsnämnden, skriver tillsammans med oppositionen om värdet i att cykeln blir ett än mer attraktivt val för Lidingöborna.

Läs artikeln! 👇

https://www.lidingonyheter.se/staden-ska-vara-positiv-till-cykel/

facebook Twitter Email