Stadshusparken blir Raoul Wallenbergparken

Kommunfullmäktige har beslutat att bifalla den motion Socialdemokraterna skrev tillsammans med Centerpartiet och Miljöpartiet, med förslag att namnge stadshusparken Raoul Wallenbergparken.

Daniel Larson (S), oppositionsråd:

– Jag vill tacka för det goda samarbetet med Patrik Buddgård (C) och Patrik Sandström (MP). Vi Socialdemokrater på Lidingö gläds åt det tydliga stöd som kommunfullmäktige enhälligt visat genom att bifalla motionen.

Tack till alla er som har stöttat motionen! 🌹

facebook Twitter Email