Ägarbytet för 1177 avslås

Nu har klubban fallit och beslut tagits – ägarbytet avslås och KRY stoppas från att ta över 1177.

För Socialdemokraterna har det hela tiden handlat om att alla stockholmare måste kunna lita på sjukvårdsrådgivningen. Du ska kunna vara trygg med att rådgivningen utgår från dina behov, inte från om du kan vara en lönsam kund.

Samhällsbärande infrastruktur som 1177 ska drivas i egen regi.

facebook Twitter Email