Kommunfullmäktige ledamöter 2022-2026

I kommunfullmäktige fattas de övergripande besluten om staden. I fullmäktige sitter 61 ledamöter från nio olika partier.

Daniel Larson

Oppositionsråd, Gruppledare Kommunfullmäktige

Ewa Lantz

Ledamot, 2:e vice ordförande Kommunfullmäktige

Marianne von Döbeln

Ledamot, Kommunfullmäktige

marianne@vondobeln.se 

076-805 01 66

Annica Grimlund

Ledamot, Kommunfullmäktige

Alaa Mahmmod

Ledamot, Kommunfullmäktige

070-488 57 82

 

Kerstin Billinger

Ledamot, Kommunfullmäktige

Georgis Gibul

Ledamot, Kommunfullmäktige

070-797 69 61

Daniel Katebi

Ledamot, Kommunfullmäktige

Mats Landstedt

Ersättare, Kommunfullmäktige

Anna Fundin

Ersättare, Kommunfullmäktige

Christian Jonsson

Ersättare, Kommunfullmäktige
christian1903@hotmail.com

070-091 26 96

Kommunfullmäktige – stadens högsta beslutande organ

I kommunfullmäktige fattas de övergripande besluten om staden. Ledamöterna i fullmäktige bestämmer till exempel mål och inriktning för stadens verksamheter och beslutar om budget och kommunalskatt. Kommunfullmäktige utser även ledamöterna i kommunstyrelsen och stadens övriga nämnder och styrelser samt stadens revisorer.

Kommunfullmäktige kan liknas vid kommunens ”riksdag” eller parlament.

I fullmäktige sitter 61 ledamöter från nio olika partier. Ledamöterna väljs av kommuninvånarna i de allmänna valen vart fjärde år. Fullmäktige sammanträder en gång i månaden i Stadshusets sessionssal. Mötena är öppna för alla som vill komma och lyssna. Det går också bra att följa debatten på webb-tv eller Radio Lidingö FM 97,8.

facebook Twitter Email