Kommunstyrelsen 2022-2026

Daniel Larson

Ledamot, Kommunstyrelsen

Ewa Lantz

Ersättare, Kommunstyrelsen

Johanna Fastborg Oddsen

Ersättare, Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen i Lidingö stad är formellt den nämnd i staden som ansvarar för samordningen av arbetet i alla stadens nämnder. Det är kommunfullmäktige, kommunens högsta beslutande organ, som väljer ledamöter i kommunens nämnder, de är kommunens högsta verkställande organ och kommunrevisionen, som är kommunens högsta granskande organ. Ledamöterna i alla verkställande nämnder inklusive kommunstyrelsen, samt kommunrevisionen bestående av kommunrevisorer utses av kommunfullmäktige.

facebook Twitter Email