Kultur- och fritidsnämnden

Niclas Svensson

Ledamot, Kultur- och fritidsnämnden

Alaa Mahmmod

Ersättare, Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för stadens kultur- och fritidsverksamhet.

Ansvarsområden:

  • Bedriva verksamheter inom litteratur, musik, teater, film, bildkonst, folkbildning, kulturmiljön, idrott, motion, rekreation och friluftsliv.
  • Bevaka föreningslivets behov.
  • Bedriva barn- och ungdomsarbete i samarbete med andra verksamheter inom staden.
  • Driva bibliotek och ansvara för utställningar.
  • Ansvara för kommunal skolbarnsomsorg i form av fritidsklubbar.
  • Sköta stadens uppgifter i fråga om lotterier.
  • Ge stöd till och samarbeta med annan kultur- och fritidsverksamhet på ön.
  • Samverka med annan nämnd om det rör den nämndens verksamhet.
facebook Twitter Email