Omsorgs- och socialnämnden

Marianne von Döbeln

Ledamot, Omsorgs- och socialnämnden

marianne@vondobeln.se 

076-805 01 66

Christian Jonsson

Ersättare, Omsorgs- och socialnämnden

070-091 26 96

Stadens omsorgs- och socialnämnd ansvarar för att äldre och funktionsnedsatta får den hjälp de behöver för att vardagen ska fungera. Nämnden ansvarar också för individ- och familjeomsorgen inom socialtjänsten samt mottagning av nyanlända och ensamkommande barn.

Ansvarsområden:

  • Skapa förutsättningar för trygghet och självständighet i det dagliga livet genom stöd och service till personer med funktionsnedsättning oavsett ålder.
  • Ge stöd och omsorg till personer över 65 år. Exempel är vård- och omsorgsboende, servicehus och hemtjänst men även service som fixarservice och syn- och hörselinstruktör.
  • Se till att kommuninvånare får den hjälp individen eller familjen behöver och har rätt att få enligt socialtjänstlagen, exempelvis förebyggande åtgärder för utsatta grupper och hjälp till särskilt utsatta individer och grupper.
  • Vid behov och önskemål ge stöd och vägledning till anhöriga.
  • Ansvara för mottagandet av nyanlända och ensamkommande barn.
  • Samordna brottsförebyggande frågor.
facebook Twitter Email