Utbildningsnämnden

Annica Grimlund

Ledamot, Utbildningsnämnden

Lil Ljunggren Lönnberg

Ersättare, Utbildningsnämnden

Stadens utbildningsnämnd ansvarar för förskolor, pedagogisk omsorg och skolor.

Ansvarsområden:

 • Kommunala grundskolor och gymnasieskolan.
 • Kommunala förskolor.
 • Ungdoms- och fritidsverksamheten.
 • Kommunala vuxenutbildningen.
 • Kommunala musikskolan.
 • Kommunala särskolan.
 • Elevhälsovården på de kommunala skolorna.
 • Ungdomsmottagningen.
 • Tillståndsgivning och tillsyn av fristående förskolor och pedagogisk omsorg.
 • Beslut om skolskjuts, vårdnadsbidrag med mera i enskilda fall.
 • Beslut om särskilt stöd i enskilda fall och rådgivning till skolorna.
 • Systematiskt kvalitetsarbete i förskola och skola.
facebook Twitter Email