Vi föreslår att Lidingö stad ska lämna LOV-systemet för hemtjänst

En av samhällets viktigaste uppgifter är att ta väl hand om sina äldre. Äldreomsorgen i Lidingö lever inte upp till den goda kvalitet som Lidingöbor har rätt att förvänta sig.

Det räcker inte enbart med mer resurser till hemtjänsten, något vi socialdemokrater yrkat på i flera år. Det behövs en tydlig upphandling av entreprenörerna inom hemtjänstområdet.

Den hemtjänstmarknad som infördes i Lidingö 2009 enligt LOV (Lagen om valfrihet) präglas inte av sund och utvecklande konkurrens. Utförare har med jämna mellanrum påkommits med indragna tillstånd som drabbar både de Lidingöbor som nyttjar hemtjänst, staden och de företag som vill konkurrera genom hög kvalitet.

Under de senaste åren har antalet utförare pendlat. Den fria etableringsrätten öppnar dessutom upp för oseriösa utförare. Förutsättningarna att bedriva långsiktiga verksamheter med kvalitet undermineras.

Socialdemokraterna föreslår att Lidingö stad avslutar valfrihetssystemet enligt LOV för hemtjänsten och att ett lämpligt antal externa utförare istället upphandlas enligt Lagen om offentlig upphandling. En bredd av utförare ska garanteras och stadens egenregi ska fortsättningsvis vara ett valbart alternativ.

Lidingöbor som beviljats hemtjänstinsatser förtjänar trygghet och att insatserna utförs med kvalitet. Det förutsätter att staden tar ansvar för en långsiktig kvalitetssäkring.

Daniel Larson (S), Oppositionsråd
Marianne von Döbeln (S), Ledamot Omsorgs- och socialnämnden
Christian Jonsson (S), Ersättare Omsorgs- och socialnämnden

facebook Twitter Email