Tyck till om nytt miljöprogram

Vi ger hela Lidingö chansen att tycka till om nytt miljöprogram  

S, C och MP vill att Lidingöbor, föreningar och näringsliv ska kunna tycka till om förslaget till nytt miljöprogram. Den politiska majoriteten vill inte skicka ut sitt förslag på remiss till mer än två föreningar. Därför så kommer vi att skicka ut till många fler för att ta emot deras synpunkter. Vi har även lagt upp miljöprogrammet på Facebook Hållbart Lidingö och öppnat en mejladress hallbart.lidingo@gmail.com dit alla Lidingöbor kan skicka in sina synpunkter. Synpunkterna skickar vi till kommunen.  

De tre partierna vill att Lidingö ska vara en av Sveriges mest hållbara och demokratiska kommuner. Förutsättningarna och engagemanget finns hos Lidingöborna, föreningarna och näringslivet.   

Den politiska majoritetens förslag omfattar enbart Lidingö stads egna verksamheter, inte hela Lidingö. Majoriteten har inte lyssnat på det i förslaget till nytt miljöprogram. Endast två föreningar på Lidingö ska få tycka till om programmet förutom stadens egna verksamheter, länsstyrelsen och Käppalaverket.  

– Det är respektlöst mot Lidingöborna, föreningarna och näringslivet och visar prov på ett otidsenligt sätt att bedriva hållbarhetsarbete. Varje modern kommun involverar hela samhället när det utvecklas. Det är inte bara en hållbarhetsfråga utan också en demokratifråga. Lidingö behöver ett styre som på riktigt lyssnar på Lidingöborna och står för hållbarhet och demokrati, säger Daniel Larson (S), oppositionsråd.  

De tre partierna kommer att sammanställa synpunkterna de får in och skicka in till staden innan den 4 november då remisstiden går ut. De kommer också att ta hänsyn till Lidingöbornas vilja i sina egna förslag när det ska tas beslut om programmet i december.   

Daniel Larson (S), Oppositionsråd 
daniel.larson@lidingo.se 

facebook Twitter Email